Dokumentarkiv

Här samlar vi alla viktiga och offentliga dokument som berör tillståndsprocessen för återöppnandet av Viscaria koppargruva.

Vill du få de senaste uppdateringarna kring tillståndsprocessen för Viscariagruvan? Via den här länken kan du prenumerera på nyheter från Copperstone.

Dokument gällande Copperstones miljötillståndsansökan

Komplettering 3. Varningssystem vid dammhaveri

Komplettering 3, Copperstones miljötillståndsansökan

Komplettering 3. Bilaga B. Miljökonsekvensbeskrivning

Komplettering 3. Bilaga A5. Kontrollprogram

Komplettering 3. Bilaga A2. Vattenhanteringsplan

Komplettering 3. Bilaga A. Teknisk beskrivning

Komplettering 3. Bilaga 1. Flödesfigurer recipientpåverkan

Bilaga G2, komplettering 2, miljötillståndsansökan

Bilaga E5, komplettering 2, miljötillståndsansökan

Bilaga G, komplettering 2, miljötillståndsansökan

Bilaga E6, komplettering 2, miljötillståndsansökan

Bilaga B22 komplettering 2 miljötillstånd

Komplettering 2 miljötillståndsansökan 2023-03-17

Slutyttrande Länsstyrelsen 2023-03-03

Slutyttrande SGU 2023-02-08

Slutyttrande MSB 2023-03-01

Yttrande från SGU – Sveriges geologiska undersökningar

20220127

Kompletterande samrådsunderlag – Återstart av Viscariagruvan, Kiruna kommun

20211109

Underlag för samråd för bearbetningskoncession avseende befintligt sandmagasin tillhörande Viscariagruvan

20210421

Samrådsunderlag – gällande återstart av Viscariagruvan

20210421

Copperstone Resources bjuder in till samråd om återöppning av Viscaria koppargruva i Kiruna – svenska (PDF)