Kompletteringsyttranden

En obligatorisk del i ansökningsprocessen är att mark- och miljödomstolen frågar centrala myndigheter om ansökan är komplett. Här har vi publicerat de yttranden som kommit in, tillsammans med domstolens föreläggande till Copperstone. Vi har kompletterat ansökan med efterfrågat underlag och lämnat det till domstolen i oktober 2022 och mars 2023. Kompletteringarna finns publicerade här.

Copperstones komplettering 3 till ansökan om miljötillstånd 2023-04-26

Onsdag 26 april skickade Copperstone in ytterligare kompletteringar som svar på Mark- och miljödomstolens frågor som uppkommit vid telefonsamtal 18 april 2023. Kompletteringarna gäller Copperstones ansökan om miljötillstånd för att återöppna Viscariagruvan i Kiruna. Här finns kompletteringen med bilagor att läsa eller ladda ned.

Copperstones komplettering 2 till ansökan om miljötillstånd 2023-03-17

Fredag 17 mars skickade Copperstone in kompletteringar som svar på Mark- och miljödomstolens kompletteringsförelägganden i februari 2023. Kompletteringarna gäller Copperstones ansökan om miljötillstånd för att återöppna Viscariagruvan i Kiruna. Här finns kompletteringen med bilagor att läsa eller ladda ned.

Slutyttrande SGU 2023-02-28

I sitt avslutande yttrande beskriver Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, att man efter tidigare förslag på kompletteringar i Copperstones miljötillståndsansökan inte har fler tillägg. Här finns yttrandet att läsa eller ladda ned i sin helhet.

Slutyttrande Länsstyrelsen i Norrbotten 2023-03-03

I sitt avslutande yttrande beskriver Länsstyrelsen i Norrbotten att man efter tidigare förslag på kompletteringar i Copperstones miljötillståndsansökan inte har några ytterligare tillägg. Här finns yttrandet att läsa eller ladda ned i sin helhet..

Slutyttrande MSB 2023-03-01

I sitt yttrande beskriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att man inte har ytterligare kompletteringsförslag till Copperstones miljötillståndsansökan. Här finns yttrandet att läsa eller ladda ned i sin helhet.

Copperstones komplettering 1 till ansökan om miljötillstånd

Den 7 oktober 2022 lämnade Copperstone kompletteringar i sin ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt, inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Här finns de inskickade kompletteringarna tillgängliga att läsa eller ladda ned i sin helhet.

Yttrande från SGU – Sveriges geologiska undersökning 2022-06-20

I sitt yttrande beskriver SGU vilka kompletteringar de vill se i Copperstones miljötillståndsansökan. Här finns yttrandet att läsa eller ladda ned i sin helhet.

Yttrande från Länsstyrelsen i Norrbottens län 2022-06-15

I sitt yttrande beskriver Länsstyrelsen i Norrbottens län vilka kompletteringar de vill se i Copperstones miljötillståndsansökan. Här finns hela yttrandet att läsa eller ladda ned.

Föreläggande från mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt oktober 2022

I föreläggandet beskriver mark- och miljödomstolen vilka kompletteringar och förtydliganden de rekommenderar i  Copperstones miljötillståndsansökan. Här finns föreläggandet att läsa eller ladda ned.

Föreläggande från mark- och miljödomstolen, februari 2023

Mark- och miljödomstolen beskriver vilka kompletteringar och förtydliganden de rekommenderar i  Copperstones miljötillståndsansökan. Här finns föreläggandet, uppdelat i två bilagor, att läsa eller ladda ned.

Anders Lundkvist

Hållbarhetschef