More than just copper

Press release

  •  
  • RIKTAD EMISSION TILL BL A SHB FONDER TILLFÖR 30 MKR (SE)

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att meddela att styrelsen den 13 oktober 2017 beslutat att emittera 15,957,447 B-aktier till ett antal kvalificerade investerare om totalt 30 mkr, före emissionskostnader vilka uppgår till cirka 0,9 mkr.

Teckningskursen är 1,88 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om 7.4% mot stängningskurs den 13 oktober 2017 och en rabatt om 9,7% mot stängningskurs de sista 10 handelsdagarna. Den riktade emissionen sker med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 16 maj 2017 och innebär en utspädning om cirka 6,58% av det totala antalet aktier i Copperstone, vilket efter transaktionen har ökat från 226.396.314 till 242.353.761.

Aktierna i den riktade emissionen kommer att tecknas av följande investerare:

Investerare msek Antal B-aktier

SHB Fonder 15.00 7 978 723
Modelio Equity 5.00 2 659 574
Gerhard Dal 3.00 1 595 747
Akila AB 2.50 1 329 787
Biljon AB 1.50 797 872
Jens Miöen 1.00 531 915
Johan Biehl 0.75 398 936
Feat Invest AB 0.75 398 936
John Larsson 0.50 265 957

Totalt 30.00 15 957 447

Erik Penser Bank har varit Bolagets finansiella rådgivare och Advokatfirman Lindahls har varit Bolagets juridiska rådgivare i samband med transaktionen.

”Det är en ära att få välkomna välrenommerade investerare och att få leda detta företag som så tydligt går från klarhet till klarhet. Finansieringen kommer till allra största del att användas för prospektering för porfyrkoppar mot djupet på Copperstoneområdet och i synnerhet att användas för kärnborrning mot de geofysiska mål som Bolaget för närvarande tar fram. NSAMT (Natural Source Audio Magneto-Tellurics) har internationellt ett synnerligen gott track record när det gäller att upptäcka kopparporfyrmalm och såvitt Bolaget känner till är vi först ut med att applicera tekniken i Sverige.”, kommenterar VD Chris McKnight.

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone, +46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 oktober 2017 kl 08.40 CET.

Copperstone Resources AB är ett publikt gruvutvecklingsbolag som handlas på NASDAQ First North (Stockholm) under namnet COPP B med Augment Partners AB som Bolagets Certified Adviser. Copperstone fokuserar sin verksamhet främst på bas- och ädelmetallprospektering i närheten av den internationellt kända gruvregionen Skelleftefältet. Copperstoneprojektet inbegriper fyra undersökningstillstånd i Norrbotten; Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200 (19ha), Sandberget 300 (19ha) och Svartliden 1001 (444ha). Härutöver har Copperstone en bearbetningskoncession, Svartliden K nr. 1 (36ha) och en bearbetningskoncessionsansökan, Eva K nr. 1 (34ha). Bolaget innehar även bearbetningskoncessionen Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) i Bergslagen. Nämnda storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt eller indirekt.

  •  
  • Sign Up For News

Arvidsjaur Kommun, Sweden

The Copperstone Project

?>

Meet our team

?>

Where are we drilling?