Tidplan Viscaria

I Sverige regleras all gruvverksamhet av tillståndsprocesser, från undersökningstillstånd till miljötillstånd och markanvisning. I mars 2022 lämnade vi in vår ansökan om miljötillstånd och den 24 maj 2023 bekräftade länsstyrelsen Viscarias markanvisning. Samma dag kungjorde Mark- och miljödomstolen Copperstones ansökan om miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan. Detta inledde skriftväxlingen. Den publika delen av skriftväxlingen pågick fram till augusti 2023, följt av en period då myndigheter har möjlighet att komma med ytterligare svar under en förlängd svarstid. 10 november var sista datum för Copperstone att besvara yttranden innan slutförhandlingen. Parallellt med processen gör vi Copperstones organisation och logistik redo för att kunna starta Viscarias verksamhet. Här finns gällande tidplan för återöppnandet av Viscariagruvan.

Från bearbetningskoncession till gruvdrift

Den viktiga tillståndsprocessen

>> Se processens olika steg

Viscaria har en bra grund och goda
utsikter att kunna ingå i de fem procent av världens gruvor som är mest koldioxideffektiva.