Tidplan Viscaria

Viscariagruvan har ett idealiskt läge vad gäller logistik och infrastruktur. Att gruvan ligger granne med Europaväg 10, järnvägen Malmbanan och det etablerade vattenkraftsnätet innebär mycket bra energiförsörjning och transportmöjligheter vidare ut i Europa. Att Viscaria har energieffektiv infrastruktur inpå knuten underlättar dessutom målet om att skapa en av världens mest hållbara gruvverksamheter. Gruvans logistiksystem kommer att vara viktigt för driften och bidra i Copperstones strävan mot högt ställda kvalitets- och leveransmål.

Från bearbetningskoncession till gruvdrift

Den viktiga tillståndsprocessen

I Sverige regleras alla gruvverksamheter av tillståndsprocesser, från undersökningstillstånd till markanvisning. I mars 2022 lämnade vi in vår miljötillståndsansökan och under 2023 väntas svaret på ansökan vara klart. Parallellt förbereder vi vår organisation och logistik för att vara startklara om ansökan går igenom.


>> Tillståndsprocessens olika steg

Viscaria har en bra grund och goda utsikter att kunna ingå i de fem procent av världens gruvor som är mest koldioxideffektiva.