Tidplan Viscaria

I Sverige regleras all gruvverksamhet av tillståndsprocesser, från undersökningstillstånd till markanvisning. I mars 2022 lämnade vi in vår ansökan om miljötillstånd och den 24 maj 2023 bekräftade länsstyrelsen Viscarias markanvisning. Samma dag kungjorde Mark- och miljödomstolen Copperstones ansökan om miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan. Detta inledde skriftväxlingen, som pågår fram till augusti 2023. Samtidigt förbereder vi vår organisation och logistik för att vara redo att starta när ansökan godkänns. Ta del av hela tidsplanen för återöppnandet av Viscariagruvan.

Från bearbetningskoncession till gruvdrift

Den viktiga tillståndsprocessen

>> Se processens olika steg

Viscaria har en bra grund och goda
utsikter att kunna ingå i de fem procent av världens gruvor som är mest koldioxideffektiva.