Tidplan

År 2025 blir en viktig milstolpe i Copperstones historia. Då är vår målsättning att Viscaria åter ska vara i full gruvproduktion. Vägen dit är kantad av viktiga tillståndsbeslut.

Viscariagruvan har ett idealiskt läge vad gäller logistik och infrastruktur. Att gruvan ligger granne med Europaväg 10, järnvägen Malmbanan och det etablerade vattenkraftsnätet innebär mycket bra energiförsörjning och transportmöjligheter vidare ut i Europa. Att Viscaria har energieffektiv infrastruktur inpå knuten underlättar dessutom målet om att skapa en av världens mest hållbara gruvverksamheter. Gruvans logistiksystem kommer att vara viktigt för driften och bidra i Copperstones strävan mot högt ställda kvalitets- och leveransmål.

Den viktiga tillståndsprocessen

I Sverige regleras alla gruvverksamheter av tillståndsprocesser, från undersökningstillstånd till markanvisning. I mars 2022 lämnade vi in vår miljötillståndsansökan och under 2023 väntas svaret på ansökan vara klart. Parallellt förbereder vi vår organisation och logistik för att vara startklara om ansökan går igenom. Se Copperstones tidplan för återstart av Viscariagruvan.