DETTA ÄR COPPERSTONE

0 km
till Kiruna, Sverige
0 0%
coppergrade at Viscaria
0 kton
copper resources Viscaria

The journey to become a sustainable mining company​

Copperstone är ett svenskt prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria- fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades Bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering erbjuder synnerligen goda förutsättningar att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan).Copperstone finns därmed representerade i de tre största gruvdistrikten i Sverige.

Copperstone ser goda möjligheter att återstarta Viscaria-gruvan och bedömer att uppemot 25 000 ton koppar per år kan komma att utvinnas, vilket skulle göra Viscaria-gruvan till av en av de största kopparproducenterna i norra Europa. Bolagets ambition är ett återöppnande av Viscaria-fyndigheten år 2023/2024. Bolaget bedömer att de totala investeringarna kommer att uppgå till cirka 1 500 MSEK, beroende av om eller när miljötillstånd erhålls. Givet att Företrädesemissionen inflyter till fullo om cirka 160 MSEK uppgår det resterande kapitalbehovet till cirka 1 340 MSEK där merparten i dagsläget bedöms kunna finansieras med långfristiga lån, subventioner och eventuella medel från EU-organ.

“Our focus right now is to complete an application for an environmental permit for the Viscaria project that we intend to submit in late 2021. We are also focusing on development of our mine design.”


Michael Mattsson, CEO of Copperstone Resources

sv_SESwedish