DETTA ÄR COPPERSTONE

0 km
till Kiruna, Sverige
0 0%
kopparhalt i Viscaria
0 kton
koppartillgång Viscaria

Resan till att bli ett hållbart gruvbolag

Copperstone är ett svenskt prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria- fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades Bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering erbjuder synnerligen goda förutsättningar att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan).Copperstone finns därmed representerade i de tre största gruvdistrikten i Sverige.

Copperstone ser goda möjligheter att återstarta Viscaria-gruvan och bedömer att uppemot 25 000 ton koppar per år kan komma att utvinnas, vilket skulle göra Viscaria-gruvan till av en av de största kopparproducenterna i norra Europa. Bolagets ambition är ett återöppnande av Viscaria-fyndigheten år 2023/2024. Bolaget bedömer att merparten av de totala investeringarna kommer att kunna finansieras med långfristiga lån, subventioner och eventuella medel från EU-organ.

"Vårt fokus just nu är att färdigställa ansökan om ett miljötillstånd för Viscaria-projektet som vi ämnar att lämna in i slutet av 2021. Vi fokuserar också på utveckling av vår gruvdesign."


Anna Tyni, VD, Copperstone Resources AB

sv_SESwedish