Bergmästaren förordar bearbetningskoncession för Eva-förekomsten

Bergmästaren har i ett yttrande expedierat den 28 november 2014 ansett att bearbetningskoncession bör beviljas för Eva-förekomsten i Arvidsjaurs kommun. Eftersom Bergsstatens bedömning därmed skiljer sig från Länsstyrelsens i Norrbotten inställning hänskjuts ärendet till Regeringen för avgörande. Eva-förekomsten är ett av de mineralintressen som finns i intressebolaget Norrliden Mining AB, för vilket Kopparberg Mineral AB är operatör.

 

”Vi är glada över Bergmästarens ställningstagande och nöjda med att det omfattande arbete Bolaget har lagt ner för att erhålla en bearbetningskoncession för Eva-förekomsten nu delvis burit frukt. Vi ser nu fram mot en snabb hantering och en positiv bedömning från Regeringens sida” säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.

 

sv_SESwedish