STYRELSE OCH LEDNING

Ledning

Anna Tyni föddes 1972 och hon har en utbildning som maskiningenjör från Luleå tekniska universitet med inriktning mot konstruktion. Anna har 20 års erfarenhet inom flertal ledande positioner inom LKAB i Kiruna, driftchef vid Leveäniemi-gruvan, produktionschef på LKAB’s Anrikningsverk 1 och 2 och produktionschef för LKAB Berg & Betong. De senaste tre åren har Anna arbetat som marknadsområdeschef på BDX Företagen. Som arbetande och boende i Kiruna, har hon även viktig lokal kunskap och engagemang.

Har 1 350 472 optioner.

Anders Lundkvist är född 1960 och är en mycket erfaren gruvmiljöspecialist och tidigare chef för miljö och energi på branschorganisationen Swedish Mining Association (SveMin), samt tidigare miljöchef och chef för energi och klimat på LKAB som är Sveriges största gruvföretag. Inom dessa positioner har Anders omfattande erfarenheter av frågor relaterade till miljötillstånd, markanvändning, kontrakt med intressenters återskapande av gruvor, ekologisk kompensation, energi och klimatrelaterad frågor. Som arbetande och boende i Kiruna har han också stor lokal kunskap och engagemang.

Har 2 100 472 optioner.

Michael Mattsson, från Haparanda, Norrbotten , har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Mattsson har gedigen erfarenhet inom företagsöverlåtelse (M&A), IPO, nyemissioner och kapitalförvaltning på Enskilda Securities, Blackstone (New York) och Kaupthing. 

Inte oberoende från företaget men oberoende av större ägare.

Vald styrelseledamot vid årsstämman 2015. 23 900 000 aktier och 8 925 242 optioner.

Marcello Imaña har arbetat 28 år inom global prospektering och utvecklingsprojekt av koppar, guld och zink, med stort fokus på de andinska och nordiska regionerna. Han har haft ledande tekniska roller i framgångsrika prospekteringsteam inom Lundin Mining, Inmet Mining och First Quantum Minerals och senast som senior teknisk rådgivare för Agnico Eagle i Sverige och Freeport MacMoran i Peru. Marcello Imaña har examen från geologiska ingenjörsprogrammet vid San Marcos National University i Peru, med forskningsstudier inom de ekonomiska geologiska områdena vid Åbo universitet i Finland och avdelningen för geovetenskap och tillämpad geofysik vid Luleå Tekniska Universitetet i Sverige.

Har 1 000 000 optioner.

Styrelse

Jörgen Olsson har en Bachelor of Science i Business and Economics från Luleå universitet. Jörgen har en omfattande meritlista när det kommer till att bygga företagskultur, finansiering och lönsam tillväxt, till exempel som tidigare ordförande och CEO för Hoist Finance som har cirka 1 700 anställda.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Vald direktör vid årsstämman 2021. 71 000 000 Copperstone aktier (genom JOHECO) och 4 700 944 optioner.

Michael Mattsson, från Haparanda, Norrbotten , har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Mattsson har gedigen erfarenhet inom företagsöverlåtelse (M&A), IPO, nyemissioner och kapitalförvaltning på Enskilda Securities, Blackstone (New York) och Kaupthing. 

Inte oberoende från företaget men oberoende av större ägare.

Vald styrelseledamot vid årsstämman 2015. 23 900 000 aktier och 8 925 242 optioner.

Markus Petäjäniemi är född 1959 och har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom LKAB samt suttit i koncernledningen i LKAB fram till i mars 2021. Hans senaste chefsroll inom LKAB var som Senior Vice President Market & Technology och var därmed ansvarig för försäljning och marknadsföring av LKAB järnmalmsprodukter samt FoU, med fokus på utveckling och innovation för att skapa LKABS:s framtida hållbara energi- och produktionssystem efter 2030. Han har även varit styrelseordförande i LKAB Malmtrafik AB och LKAB Norge AS, båda ägt till 100% av LKAB samt styrelseledamot i Hybrit Development AB och MEFOR.

Har 1 250 000 optioner via Lemape AB.

Jane Lundgren Eriksson har en juristexamen från Stockholms universitet och en LL.M. från Londons universitet. Jane har mer än 20 års erfarenhet från finans- och kapitalmarknaden och från ledande positioner inom AB Svensk Exportkredit där hon var del av verkställande ledning 2005–2018. Jane har varit styrelseledamot i SBAB Bank sen 2013 och styrelseledamot i Visma Finance AB sen 2019.

Oberoende från företaget och dess ledning och större ägare.

Vald styrelsemedlem vid årsstämman 2020. 3 417 454 optioner.

Sven-Erik Bucht var landsbygdsminister i den svenska regeringen mellan 2014–2019. Riksdagsledamot 2010–2019. Dessförinnan kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Haparanda. Utsedd av regeringen att representera Sverige i Nordiska Gränshinderrådet. Bucht har även haft positioner som VD, försäljningschef och förvaltningschef.

Oberoende från företaget och dess ledning och större ägare.

Vald styrelsemedlem vid årsstämman 2019. 4 555 035 optioner.

Lars Seiz är född 1960 och har en Fil.kand. i Finance och Marknadsföring från Uppsala universitet samt vidareutbildning i finansiell teori vid Handelshögskolan Stockholm. Han har över 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn med ledande positioner inom bland annat SEB och Andra AP-fonden. Mellan 2008 – 2016 var han styrelsemedlem i Barramundi Asia Pte Ltd. i Singapore. De senaste åren har han också varit med och grundat flera bolag i olika industrier, där han för närvarande agerar som rådgivare i finansiering och corporate affairs. Oberoende från företaget och dess ledning och större ägare. Vald direktör vid den extra bolagsstämman 2020. 

Han äger 3 500 000 aktier och 4 697 454 optioner.

Gregory Hall är verkställande direktör och ledamot i Alligator Energy Ltd, ett australiskt mineralprospekteringsföretag. Han har tidigare arbetat för LKAB Malmberget och har mer än 30 års erfarenhet som bl.a. gruvchef och gruvingenjör på olika resursföretag. Detta inkluderar bolag så som WMX, Rio Tinto, Toro Energy och Hillgrove Resources. Gregorys har en BE i Mining Engineering från University of South Australia.

Oberoende från företaget och dess ledning och större ägare.

Vald styrelsemedlem vid årsstämman 2019. 80 000 aktier och 1 742 375 optioner.

sv_SESwedish