Karriär

Att arbeta här

För oss är det viktigt att skapa en företagskultur byggd på förtroende, trygghet, att ha roligt och trivas på jobbet. Målet är att ingjuta mod till alla medarbetare och skapa en tillåtande atmosfär vilket leder till att man vågar ta initiativ, agera och ta beslut utan att vara rädd för att göra misstag. Vi strävar efter att skapa en kultur där alla medarbetare känner sig motiverade och där ingen fråga är för stor eller för liten för att lyfta. Det är genom diskussion och öppenhet som både personlig och professionell utveckling sker.

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för alla, oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Som ett led i detta håller vi på att ta fram interna policys och förmånspaket ska sammanställs, allt för att skapa ett mervärde för både medarbetare och arbetsgivare. Det ska kännas meningsfullt att arbeta här och kul att gå till jobbet varje dag!

Möt några av oss

Läs mer om vad vår ledning har att berätta om de kommande åren på Copperstone.

”Under året är vårt främsta fokus på inlämnande av miljötillståndsansökan Q421 som ska vara så genomtänkt och välarbetad som möjligt. Vi arbetar utifrån målet att ha ett godkänt miljötillstånd inom 12–18 månader efter inlämnandet och kommer fortsätta driva projektet på ett ansvarsfullt sätt under den tiden också. Vid ett godkännande, kommer projektet gå in i en ny fas med fokus på detaljplanering, projektering och arbete med upphandling. Utöver det kommer vi samtidigt fortsätta att rekrytera viktiga kompetenser till bolaget.

Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med samrådet och att ha en tät kommunikation med samebyar, föreningar och Kirunabor. Framförallt ser jag fram emot att få berätta ännu mer om vårt fantastiska projekt för allmänheten, vilken potential det har för Copperstone men inte minst för Kirunastad och alla dess invånare. Jag är stolt över det arbete vi gör idag och vi strävar efter att fortsätta bidra till Kiruna stad.”

”Vi ser det som en möjlighet att producera koppar på ett miljöriktigt sätt, med senaste bästa tillämpade miljöstandard i en verksamhet som avslutades för 25 år sedan där äldre efterbehandlingsteknik och lägre krav tillämpades. Vi kommer att anpassa området utifrån moderna lagar och med ny teknik vilket därmed kan skapa en bättre miljöprestanda än nuvarande situation. Detta är något som jag är väldigt stolt över!

Eftersom vi kommer att bedriva gruvdrift bland annat i området där den gamla gruvan låg, på så kallade brown fields, kommer mindre orörd mark att brytas vilket därmed minskar verksamhetens miljöpåverkan. Att producera koppar i ett område med tidigare miljöbelastning innebär att vi med nya resurser kan lösa befintliga miljöproblem och återställa en historisk miljöskuld. Copperstones ambition är att lämna tillbaka ett område med mindre miljöbelastning än vad det är idag.”

”Copperstone’s etablering i staden är viktigt då det skapar trygghet och framtidstro för hela bygden, även för kommande generationer. Idag finns det en stor arbetsgivare i Kiruna och i framtiden kommer det att finnas fler valmöjligheter inom samma bransch. Vår ambition och något som är viktigt för mig, är att skapa goda relationer med både näringsliv och de övriga i närområdet.

För det kommande året ser jag fram emot att fortsätta arbetet med produktion, modellerna och mineral resurser med en förhoppning om att kunna öka resursmodellerna, vilket också medför en längre livslängd för hela gruvan. Vi hoppas på att få igenom miljötillståndet enligt tidsplan och fortsätter arbetet tillsammans med vårt fantastiska team.”

Karriär

Copperstone anställer. Företagets mål är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppningen av Viscaria gruvan i Kiruna, Sverige. Sedimentets höga nivåer av koppar och den geografiska positionen ger extremt goda förutsättningar för bolaget att bli en viktig leverantör av kvalitativt och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhälle. Vårt växande team av kvalificerade experter har en intensiv agenda för de kommande månaderna och vi rekryterar. Är du rätt person för oss? Vi har chansen att skapa ett unikt svenskt industriprojekt - en modern koppargruva med hållbarhet i fokus och 250-300 nya lokala jobb när gruvan är i full driftproduktion.

Intresserad av att ansöka om ett jobb på Copperstone Resources? Skicka in en introduktion om dig själv så kontaktar vi dig om det finns någon öppen position som vi ser kan passa.

Nuvarande öppna positioner

13 oktober 2021

Driven och engagerad gruvingenjör – inriktning gruvplanering

Copperstone fortsätter stärka sin organisation och söker nu en driven och engagerad gruvingenjör – inriktning gruvplanering som vill vara med och bidra till en hållbar gruvverksamhet i Kiruna. Vill Du vara med från början och forma verksamheten så är detta ett ypperligt tillfälle!

Som gruvingenjör är Du en del av planeringsavdelningen som bland annat ansvarar för både den kortsiktiga och långsiktiga brytningsplaneringen. Arbetet innebär att Du kommer att verka inom ett område under ständig förändring som ställer höga krav på skyddsmedvetenhet och säkerhet.

Arbetsuppgifter

Som gruvingenjör arbetar Du i ett team med ansvar för brytningsplaneringen i Viscaria gruvområde. Du ansvarar för framtagande av de långsiktiga planerna för gruvan samt medverkar i design och strategisk planering. Du deltar även i framtagandet av produktionsplaner för budgetarbetet och uppföljning av prognoser.

Utbildning och kvalifikationer:

 • Civilingenjörsexamen med relevant inriktning mot arbetsuppgifter i rollen
 • Gedigen erfarenhet av tidigare roller inom gruvplanering är mycket meriterande
 • Du har erfarenhet av gruvplaneringsprogramvara och/eller andra CAD-program
 • Van användare av Microsoft Office program 
 • Svenska/Engelska

Personliga egenskaper som underlättar att lyckas i rollen:

 • Produktionsorienterad 
 • Analytisk lagd
 • Noggrann
 • God medvetenhet om mål och kvalitetsstandarder
 • Handlingskraft som säkerställer att mål uppnås
 • Ansvarskänsla för arbetsuppgifter
 • Strukturerad med planeringsförmåga
 • Gillar/utmanas av komplexa frågor

Du är lugn, uppmärksam samt tillmötesgående och har ett intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar. Du har god samarbetsförmåga, samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du kan i stressade situationer och behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker.

Så söker du

Ansök till tjänsten direkt via vår rekryteringspartner SES Consulting.

Mer information

Vill du veta mer, kontakta Stefan Strömberg på +46 70 255 71 11 eller stefan@sesconsulting.se. För mer teknisk information kring tjänsten kan du också kontakta rekryterande chef Niklas Åberg på +46 70 595 00 07 eller niklas.aberg@copperstone.se

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett svenskt börsnoterat prospekteringsbolag med huvudkontor i Kiruna. Bolaget bygger ett modernt gruvbolag från grunden med en positiv företagskultur baserad på förtroende, trygghet och trivsel. Målsättningen är att på ett hållbart sätt i samråd med lokalsamhället producera metaller som bidrar till den globala förändringen mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria koppargruva i Kiruna innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Norrbotten och Dalarna.

sv_SESwedish