Karriär

Att arbeta här

För oss är det viktigt att skapa en företagskultur byggd på förtroende, trygghet, att ha roligt och trivas på jobbet. Målet är att ingjuta mod till alla medarbetare och skapa en tillåtande atmosfär vilket leder till att man vågar ta initiativ, agera och ta beslut utan att vara rädd för att göra misstag. Vi strävar efter att skapa en kultur där alla medarbetare känner sig motiverade och där ingen fråga är för stor eller för liten för att lyfta. Det är genom diskussion och öppenhet som både personlig och professionell utveckling sker.

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för alla, oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Som ett led i detta håller vi på att ta fram interna policys och förmånspaket ska sammanställs, allt för att skapa ett mervärde för både medarbetare och arbetsgivare. Det ska kännas meningsfullt att arbeta här och kul att gå till jobbet varje dag!

Möt några av oss

Läs mer om vad vår ledning har att berätta om de kommande åren på Copperstone.

”Under året är vårt främsta fokus på inlämnande av miljötillståndsansökan Q421 som ska vara så genomtänkt och välarbetad som möjligt. Vi arbetar utifrån målet att ha ett godkänt miljötillstånd inom 12–18 månader efter inlämnandet och kommer fortsätta driva projektet på ett ansvarsfullt sätt under den tiden också. Vid ett godkännande, kommer projektet gå in i en ny fas med fokus på detaljplanering, projektering och arbete med upphandling. Utöver det kommer vi samtidigt fortsätta att rekrytera viktiga kompetenser till bolaget.

Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med samrådet och att ha en tät kommunikation med samebyar, föreningar och Kirunabor. Framförallt ser jag fram emot att få berätta ännu mer om vårt fantastiska projekt för allmänheten, vilken potential det har för Copperstone men inte minst för Kirunastad och alla dess invånare. Jag är stolt över det arbete vi gör idag och vi strävar efter att fortsätta bidra till Kiruna stad.”

”Vi ser det som en möjlighet att producera koppar på ett miljöriktigt sätt, med senaste bästa tillämpade miljöstandard i en verksamhet som avslutades för 25 år sedan där äldre efterbehandlingsteknik och lägre krav tillämpades. Vi kommer att anpassa området utifrån moderna lagar och med ny teknik vilket därmed kan skapa en bättre miljöprestanda än nuvarande situation. Detta är något som jag är väldigt stolt över!

Eftersom vi kommer att bedriva gruvdrift bland annat i området där den gamla gruvan låg, på så kallade brown fields, kommer mindre orörd mark att brytas vilket därmed minskar verksamhetens miljöpåverkan. Att producera koppar i ett område med tidigare miljöbelastning innebär att vi med nya resurser kan lösa befintliga miljöproblem och återställa en historisk miljöskuld. Copperstones ambition är att lämna tillbaka ett område med mindre miljöbelastning än vad det är idag.”

”Copperstone’s etablering i staden är viktigt då det skapar trygghet och framtidstro för hela bygden, även för kommande generationer. Idag finns det en stor arbetsgivare i Kiruna och i framtiden kommer det att finnas fler valmöjligheter inom samma bransch. Vår ambition och något som är viktigt för mig, är att skapa goda relationer med både näringsliv och de övriga i närområdet.

För det kommande året ser jag fram emot att fortsätta arbetet med produktion, modellerna och mineral resurser med en förhoppning om att kunna öka resursmodellerna, vilket också medför en längre livslängd för hela gruvan. Vi hoppas på att få igenom miljötillståndet enligt tidsplan och fortsätter arbetet tillsammans med vårt fantastiska team.”

Karriär

Copperstone anställer. Företagets mål är ett bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppningen av Viscaria gruvan i Kiruna, Sverige. Sedimentets höga nivåer av koppar och den geografiska positionen ger extremt goda förutsättningar för bolaget att bli en viktig leverantör av kvalitativt och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhälle. Vårt växande team av kvalificerade experter har en intensiv agenda för de kommande månaderna och vi rekryterar. Är du rätt person för oss? Vi har chansen att skapa ett unikt svenskt industriprojekt - en modern koppargruva med hållbarhet i fokus och 250-300 nya lokala jobb när gruvan är i full driftproduktion.

Intresserad av att ansöka om ett jobb på Copperstone Resources? Skicka in en introduktion om dig själv så kontaktar vi dig om det finns någon öppen position som vi ser kan passa.

Nuvarande öppna positioner

sv_SESwedish