Karriär

Att arbeta här

Vi är stolta över vårt samhällsviktiga arbete med att prospektera för och förhoppningsvis starta gruvverksamheter i Viscaria, Arvidsjaur och Tvistbo. Gruvdrift är komplex. Den kräver stor hänsyn till såväl miljön, orten och dess invånare som till framtida generationer. I det långa och korta perspektivet är våra medarbetare den viktigaste förutsättningen för vår framgång. Därför vill vi skapa en arbetsplats där våra anställda kan trivas och utvecklas.

Copperstone ska ha en arbetsmiljö där medarbetare känner sig motiverade. Vårt mål är att ha en transparent företagskultur där inga frågor är för stora eller för små att lyfta. Med utgångspunkt i en levande värdegrund och uppförandekod vill vi skapa en varm atmosfär och lärande miljö, som motiverar till initiativ och idéer. Inte minst ska vi vara en arbetsgivare för alla; oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller identitet ska våra anställda ha samma förutsättningar och karriärmöjligheter. Här kan du läsa vår arbetsmiljöpolicy.

 

Möt några av våra kollegor

Tove är Copperstones Anrikningschef. Här berättar hon om jobbet, sin yrkesbakgrund och vad som lockade henne till tjänsten hon har idag.

Läs mer

Geologen Max berättar om sina arbetsresor jorden runt och vad som fick honom att slå ned bopålarna i Norrbotten.  

Läs mer

Åsa Partapuoli: ”Jag kommer vara stolt över att vi har rott ett så enormt projekt i hamn, och att vi är ett positivt tillskott på arbetsmarknaden i Kiruna.”

Läs mer

Karriär

Delar du våra värderingar och tycker om att arbeta i en innovativ miljö med stora möjligheter till eget ansvar? Vill du bidra till omställningen mot en mer hållbar energiförsörjning? Då kan du vara nästa medlem i vårt team! I takt med att Copperstone växer söker vi nya kollegor med olika kompetens och bakgrund. Skicka oss gärna en kort presentation av dig själv. När nya tjänster blir tillgängliga kontaktar vi dig om din profil matchar.

Läs några chefers beskrivning av Copperstones arbete och mål de kommande åren.

“During 2021 and the spring of 2022, our primary focus has been the application for an environmental permit. Our work is based on the goal of having an environmental permit approved within 12–18 months following the application, and we will continue to pursue the project in a responsible manner throughout this period. If the permit is approved, the project will enter a new phase focusing on detailed planning, project design and procurement activities. In addition, we will continue to recruit vital expertise to the company.

Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med samrådet och att ha en tät kommunikation med samebyar, föreningar och Kirunabor. Framförallt ser jag fram emot att få berätta ännu mer om vårt fantastiska projekt för allmänheten, vilken potential det har för Copperstone men inte minst för Kirunastad och alla dess invånare. Jag är stolt över det arbete vi gör idag och vi strävar efter att fortsätta bidra till Kiruna stad.”

”Vi ser det som en möjlighet att producera koppar på ett miljöriktigt sätt, med senaste bästa tillämpade miljöstandard i en verksamhet som avslutades för 25 år sedan där äldre efterbehandlingsteknik och lägre krav tillämpades. Vi kommer att anpassa området utifrån moderna lagar och med ny teknik vilket därmed kan skapa en bättre miljöprestanda än nuvarande situation. Detta är något som jag är väldigt stolt över!

Eftersom vi kommer att bedriva gruvdrift bland annat i området där den gamla gruvan låg, på så kallade brown fields, kommer mindre orörd mark att brytas vilket därmed minskar verksamhetens miljöpåverkan. Att producera koppar i ett område med tidigare miljöbelastning innebär att vi med nya resurser kan lösa befintliga miljöproblem och återställa en historisk miljöskuld. Copperstones ambition är att lämna tillbaka ett område med mindre miljöbelastning än vad det är idag.”

”Copperstone’s etablering i staden är viktigt då det skapar trygghet och framtidstro för hela bygden, även för kommande generationer. Idag finns det en stor arbetsgivare i Kiruna och i framtiden kommer det att finnas fler valmöjligheter inom samma bransch. Vår ambition och något som är viktigt för mig, är att skapa goda relationer med både näringsliv och de övriga i närområdet.

För det kommande året ser jag fram emot att fortsätta arbetet med produktion, modellerna och mineral resurser med en förhoppning om att kunna öka resursmodellerna, vilket också medför en längre livslängd för hela gruvan. Vi hoppas på att få igenom miljötillståndet enligt tidsplan och fortsätter arbetet tillsammans med vårt fantastiska team.”

sv_SESwedish