Uncategorized

Copperstone’s exploitation concession Viscaria k no. 7 confirmed by the Swedish Government

Kiruna July 12, 2021 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) has been informed by the Swedish Government about the final decision to grant the Company’s wholly owned subsidiary Copperstone Viscaria AB the exploitation concession Viscaria k no. 7.          In March 2018, the Mining Inspector awarded Copperstone Viscaria AB (then Avalon Minerals Viscaria AB) …

Copperstone’s exploitation concession Viscaria k no. 7 confirmed by the Swedish Government Läs mer »

Copperstones bearbetningskoncession Viscaria k nr. 7 bekräftas av den svenska regeringen

Kiruna den 12 juli 2021 Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har informerats av den svenska regeringen om det slutliga avgörandet att bevilja bolagets helägda dotterbolag Copperstone Viscaria AB bearbetningskoncessionen Viscaria k nr. 7. I mars 2018 tilldelade Bergsstaten Copperstone Viscaria AB (tidigare Avalon Minerals Viscaria AB) bearbetningskoncessionen Viscaria k nr. 7 (64 hektar) i …

Copperstones bearbetningskoncession Viscaria k nr. 7 bekräftas av den svenska regeringen Läs mer »

Norrlandsfonden supports Copperstone Resources with a further 8.46 MSEK

Published June 7, 2021 Norrlandsfonden will invest a further 8.46 MSEK in two convertible debentures in Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”). In accordance with the existing loan agreement in connection with fund raisings, Norrlandsfonden has the right, but not obligation, to invest in Copperstone. The credit facilities are agreed at Stibor 90 + …

Norrlandsfonden supports Copperstone Resources with a further 8.46 MSEK Läs mer »

Norrlandsfonden investerar ytterligare 8,46 MSEK i Copperstone Resources

Kiruna 7 juni 2021 Norrlandsfonden har valt att investera ytterligare 8,46 MSEK i två konvertibla skuldebrev i Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”). I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånen löper med Stibor 90 + 5 % årlig ränta med kvartalsvisa räntebetalningar från …

Norrlandsfonden investerar ytterligare 8,46 MSEK i Copperstone Resources Läs mer »

Copperstone opens the gates to the Viscaria mine in Kiruna after 25 years, for further environmental studies

In order to get a better basis for further environmental studies and investigation of the technical conditions, Copperstone Resources has this week opened up and entered the Viscaria mine, which has been closed since 1996. The company hopes to receive confirmation that previous remediation has been successful and that the main infrastructure is in good …

Copperstone opens the gates to the Viscaria mine in Kiruna after 25 years, for further environmental studies Läs mer »

För fortsatta förstudier öppnar Copperstone portarna till Viscariagruvan efter 25 år

För att få bättre underlag för fortsatta miljöstudier och undersökning av de tekniska förutsättningarna, har Copperstone Resources i veckan öppnat upp och gått in i Viscariagruvan som varit stängd sedan 1996. Bolaget hoppas få bekräftelse på att tidigare efterbehandling varit framgångsrik och att den huvudsakliga infrastrukturen är i gott skick. ”Även om det fortfarande handlar …

För fortsatta förstudier öppnar Copperstone portarna till Viscariagruvan efter 25 år Läs mer »

Significant subscriptions in Copperstone Resources’ incentive program

Stockholm May 26, 2021 On May 19, 2021, the Annual General Meeting of Copperstone Resources AB (below “Copperstone” or the “Company”) resolved upon incentive programs for the Board and for the Management Group, respectively (the “Programs”). In total 18,750,000 warrants are being acquired in the Programs, which have an exercise price SEK of 1.27 per …

Significant subscriptions in Copperstone Resources’ incentive program Läs mer »

Stort deltagande i Copperstone Resources incitamentsprogram

Stockholm 26 maj 2021 Den 19 maj 2021 beslutade årsstämman i Copperstone Resources AB (nedan “Copperstone” eller “Bolaget”) om incitamentsprogram för styrelsen respektive för ledningsgruppen (“Programmen”). Totalt 18 750 000 teckningsoptioner förvärvas i Programmen som har ett lösenpris på 1,27 SEK per Copperstone-aktie och förfaller i december 2024. Teckningsoptionerna, som kommer att distribueras från dotterbolaget Copperstone Incentive …

Stort deltagande i Copperstone Resources incitamentsprogram Läs mer »

Copperstone Resources AB: Communiqué from Annual General Meeting

Stockholm 19 May 2021 PRESS RELEASE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the “Company”) has today 19 May 2021 at 15.00 held an annual general meeting at the offices of Hannes Snellman Attorneys, Kungsträdgårdsgatan 20, SE-111 47 Stockholm. Resolutions The resolutions made at the meeting are presented below. The resolutions were adopted unanimously. Annual report …

Copperstone Resources AB: Communiqué from Annual General Meeting Läs mer »

Copperstone Resources AB: Kommuniké från årsstämman

Stockholm den 19 maj 2021 PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 19 maj 2021 kl. 15.00 avhållit en årsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna …

Copperstone Resources AB: Kommuniké från årsstämman Läs mer »

sv_SESwedish