Copperstone Resources AB: allmän beskrivning av Copperstoneprojektet

Copperstone Resources publicerar en sammanhållen beskrivning av Copperstoneprojektet som inledning av rapportering av det intensifierade arbete  Bolaget nu genomför på projektområdet. Beskrivningen kommer att ligga till grund för fortsatta rapportering från Bolaget allt eftersom arbetet fortskrider. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

 

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

sv_SESwedish