Copperstone Resources AB avslutar sponsring av handel i Nordic Iron Ore.

Copperstone Resources avslutar sitt engagemang som sponsor av den inofficiella handeln av aktier i Nordic Iron Ore AB (NIO). Handeln har skett på BeQuoteds inofficiella lista med Copperstone Resources som sponsor sedan den 7:e januari 2016. Handeln fortgår till och med den 20:e januari 2017 då den avslutas.

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

sv_SESwedish