COPPERSTONE RESOURCES AB: CHRIS MCKNIGHT NY VD

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Chris McKnight är Bolagets nye VD från och med den 1 september 2017. Chris McKnight kvarstår även i styrelsen.

Chris McKnight är geolog och entreprenör med över 30 års erfarenhet från prospektering och geologi inom infrastruktur, råvaror, metaller och gruvsektorn. Projekten spänner alltifrån s k greenfield till långt framskridna mineralprospekteringsprojekt, genomförbarhetsstudier, gruvplanering, smältverk, vägar och broar, industriella och kommersiella byggnader.

”Det har varit fem fantastiska år att utveckla dessa prospekteringsmöjligheter i norra Sverige tillsammans med Copperstone. Jag är stolt över att få möjligheten att leda detta företag från och med nu. Jag ser fram emot att utveckla de unika möjligheter som ligger framför oss”, kommenterar Chris McKnight.

”Det är väldigt glädjande att få välkomna Chris McKnight i sina nya roll och som med hela sin palett av kunskap, erfarenhet och internationella kontakter i gruvvärlden nu knyts ännu närmare Bolaget. Chris McKnight var av avgörande betydelse för Bolagets upptäckande av potentialen i Copperstoneområdet för mer än fem år sedan och har varit Bolagets projektgeolog i det närmaste hela perioden. Jag vill samtidigt, å Bolagets vägnar, passa på att tacka Per Storm som utgjort en god lagspelare under de två och ett halvt år vi arbetat tillsammans och hans entusiasm och kompetens kommer att leva kvar inom Bolagets väggar”, kommenterar Bolagets ordförande Michael Mattsson.

För ytterligare information, kontakta ordförande Michael Mattsson, Copperstone Resources AB, +46705 739 777, e-post: michael.mattsson@copperstone.se eller se www.copperstone.se

 Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl 17:40 CET.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

 

sv_SESwedish