Copperstone Resources AB noterar optionsprogrammet TO4B

Styrelsen i Copperstone Resources AB har beslutat att notera Bolagets utestående teckningsoption TO4B på NASDAQ OMX First North. Första handelsdag kommer att vara torsdag 7 maj 2015. Optionen nås under namnet (ticker) COPP TO 4 B. Lösenpriset är 0,21 kr per aktie och två optioner krävs för att teckna en aktie. Inlösenperioden är från den 1 maj 2016 till och med den 31 maj 2016. För fullständiga villkor, se Bolagets hemsida, www.copperstone.se.

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150 hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intresse-bolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

sv_SESwedish