COPPERSTONE RESOURCES AB: NY INFORMATIONSPOLICY

                            
Publicerad den 23 november 2017

Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) offentliggör harmed att styrelsen idag beslutat att implementera en ny informationspolicy, inkluderande bland annat, att engelska blir förstaspråk i samband med marknadskommunikation.

Baserat på de faktum att Copperstone utvecklas mot den internationella prospekterings- och gruvindustrin, leds av en engelsktalande VD samt effektivitetssamordningar i organisationen, kommer Copperstone från och med nu och tills vidare att kommunicera till marknaden med engelska som förstaspråk, där svenska översättning fortsättningsvis kommer att förekomma när tillgängligt.”, kommenterar Copperstones VD Chris McKnight.

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone, +46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 november 2017 kl 13:30 CET.

Copperstones aktie (COPP B) är föremål för handel på NASDAQ First North (Stockholm) med Augment Partners AB som Certified Advisor. Copperstone är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstoneprojektet inbegriper fyra undersökningstillstånd i Norrbotten; Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200 (19ha), Sandberget 300 (19ha) och Svartliden 1001 (444ha). Härutöver har Copperstone en bearbetningskoncession, Svartliden K nr. 1 (36ha) och en bearbetningskoncessionsansökan, Eva K nr. 1 (34ha) beviljad, med reservation för överklagandeperiod. Bolaget innehar även bearbetningskoncessionen Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) i Bergslagen. Nämnda storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt eller indirekt.

sv_SESwedish