Copperstone Resources AB (publ) räknar om lösenpris på utestående optionsprogram TO4B

Efter genomförd utdelning av delar av Bolagets innehav i Nordic Iron Ore har Styrelsen för Copperstone Resources AB beslutat att genomföra justering av villkoren för utestående optionsprogram TO4B i enlighet med gällande optionsvillkor. Justeringen innebär att en komma sju (1,7) teckningsoptioner av serie 4B medför rätt att under tiden från och med den 1 maj 2016 till och med 31 maj 2016 teckna en (1) B-aktie till priset 0,18 kr per aktie. Fullständiga villkor återfinns på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

sv_SESwedish