COPPERSTONE RESOURCES AB: SÄKRAR LÅNEFACILITET OM 5 MKR

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har säkrat en lånefacilitet om fem (5) miljoner kronor från en kvalificerad investerare, vilket säkerställer fortsatt högt tempo i projektutvecklingen. Lånet löper på mellan tre (3) och sex (6) månader med en årsränta om elva (11) procent, vilket bedöms som marknadsmässigt.

”Copperstone är inne i en spännande utvecklingsfas och även om Bolaget inte ser ett omedelbart kapitaliseringsbehov är det glädjande att kunna säkra ytterligare rörelsekapital som till fullo är tillägnat prospekteringsförberedelser inför nästa borrkampanj, vilken syftar till att lyfta Copperstoneprojektet till nästa nivå”, kommenterar Copperstones ordförande Michael Mattsson.

För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl 20.30 CET.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

 

sv_SESwedish