COPPERSTONE RESOURCES AB: UTSER AUGMENT PARTNERS TILL CERTIFIED ADVISOR

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har utsett Augment Partners AB till Bolagets Certified Advisor. Uppdraget startar den 1 oktober 2017. Avtalet med Bolagets tidigare Certified Advisor G&W Kapitalförvaltning AB avslutas per den 30 september 2017.

För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

 

sv_SESwedish