COPPERSTONE RESOURCES: DELTAR SOM TALARE PÅ FRAMTIDENS GRUV- OCH MINERALINDUSTRI 2017

Copperstone Resources (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att meddela att Bolagets VD Per Storm och den erfarne geologen David Dodd, Sydafrika, kommer att presentera Bolaget och framförallt pågående arbeten på Svartliden/Eva på Framtidens Gruv- och Mineral i Stockholm på Grand Hotell idag den 30 januari 2017. David Dodd som är en del av det internationella team som Bolaget arbetat med under hösten, har 20 års erfarenhet från gruvindustrin, främst från södra Afrika (Namibia, Botswana, Mocambique och Sydafrika) men även Tanzania, Burkina Faso och från Demokratiska Republiken Kongo.

Framtidens Gruv- och mineralindustri 2017, som genomförs för sjunde gången, är en av Nordens viktigaste träffpunkter för gruv- och mineralindustrin. På konferensen deltar ledande beslutsfattare från Gruv- och Mineralindustrin, representanter från myndigheter, kommunala näringslivschefer och aktörer från den finansiella sektorn. Copperstone ser med tillförsikt fram emot möjligheten att presentera Copperstoneprojektet i ett större sammanhang och under dagen kommer även chefsgeolog Chris McKnight och styrelseledamöter i Copperstone att vara närvarande.

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 januari kl 0830 CET.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

sv_SESwedish