COPPERSTONE RESOURCES: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNAD TILL 240 %, TILLFÖRS 23,3 MSEK

Genom företrädesemissionen (”Emissionen”) ökar antalet aktier i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) med 56 599 078 aktier och Bolaget tillförs 23 205 621 SEK före emissionskostnader (inklusive garantikostnader) om c:a 3,5 MSEK.

Företrädesemissionen omfattar 56 599 078 aktier, varav 51 224 031 aktier tecknades med företrädesrätt, vilket motsvarar c:a 90,5 procent. Återstående 5 375 047 aktier, motsvarande 9,5 procent, tecknades med subsidiär teckningsrätt. Därutöver tecknades 79 054 866 aktier utan stöd av företrädesrätt. Totalt tecknades Emissionen till 55,6 MSEK motsvarande c:a 240 procent, vilket innebär en överteckning med c:a 140 procent.

Avräkningsnotor till de som erhållit aktier utan företrädesrätt beräknas att sändas ut 28 februari med likviddag 3 mars 2017. De som ej erhållit tilldelning av sådana aktier får inget besked.

Emissionslikviden säkerställer pågående borrprogram mot djupet på Svartliden/Evafortsatt utveckling av Granlidenområdet samt möjliggör strategiska initiativ.

”Vi är glada över det stora intresset bland befintliga ägare och välkomnar alla nytillkomna aktieägare. Tillsammans kan vi nu se fram emot en mycket spännande tid och vi driver nu Copperstoneprojektet vidare helt enligt plan”, kommenterar Copperstones VD Per Storm.

FINANSIELL RÅDGIVARE

Avanza Bank har varit finansiell rådgivare till Copperstone i samband med nyemissionen. Avanza Bank är emissionsinstitut i erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2017 kl 08.45 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

sv_SESwedish