COPPERSTONE RESOURCES: NORRLANDSFONDEN STÖDJER UTVECKLING MED 1 MSEK

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 1 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.

Lånet löper med Stibor 90 + 5 % från utbetalning med kvartalsvisa räntebetalningar. Norrlandsfonden äger rätt att mellan perioden 2019-01-01 fram till 2025-12-31 påkalla konvertering av hela eller delar av beloppet. Vid full konvertering skulle Norrlandsfonden erhålla 1 754 386 B-aktier.

”Att Norrlandsfonden på detta sätt fortsätter att stödja Bolagets utveckling är ett mycket positivt besked. Det stärker vår utvecklingskapacitet och uthållighet och ger oss möjlighet att genomföra flera insatser parallellt”, säger Copperstones VD Per Storm i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2017 kl 19:00 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

sv_SESwedish