Copperstone Resources påbörjar den formella processen med ansökan om bearbetningskoncession för Granlidenområdet

Styrelsen i Copperstone Resources (Copperstone eller Bolaget) har igår, den 29 augusti 2016, fattat beslut om att även formellt påbörja arbetet med att ansöka om bearbetningskoncession/er för Granlidenområdet inom Copperstoneprojektet. Arbetet, som inkluderar en teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivningar, och processtester mm, kommer under hösten att fortgå parallellt med borrkampanjerna på Svartlidenområdet och förväntas vara avslutat innan årsskiftet.

”Vi är glada över att ta ytterligare ett steg i utvecklingen av Copperstoneprojektet. En koncession för Granliden kommer att tillföra Bolaget ett stort värde och Bolaget håller fortsatt högt tempo i projektutvecklingen.”, säger Bolagets VD Per Storm i en kommentar.

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

 

sv_SESwedish