COPPERSTONE RESOURCES: Sista dag för handel med BTA

Copperstone Resources AB (Copperstone eller Bolaget) har slutfört nyemissionen som beslutades av styrelsen den 30 januari 2017 enligt bemyndigande av bolagsstämman den 19 maj 2016. Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier. Sista dag för handel med BTA är måndag den 20 mars 2017.

•                          Sista dag för handel med Copperstone BTA är måndag den 2017-03-20

•                          Stoppdag hos Euroclear i Copperstone BTA är onsdag den 2017-03-22

•                          De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå fredag den 2017-03-24

Genom emissionen, som tecknades till c:a 240 % tillfördes Copperstone Resources ca 23,2 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till c:a 3,5 MSEK.

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se.

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 mars kl 13:00 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

sv_SESwedish