COPPERSTONE RESOURCES: TECKNAR SIN ANDEL I NORDIC IRON ORES EMISSION

Mot bakgrund av den pågående nyemissionen i Nordic Iron Ore AB (NIO), där Copperstone Resources (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) äger c:a nio (9) procent, har Bolagets styrelse beslutat att teckna aktier för Bolagets samtliga teckningsrätter och därmed behålla sin ägarandel. Investeringen uppgår till cirka 1,6 MSEK. Styrelsens bedömning är att NIO är ett mycket robust järnmalmsprojekt med låg risk.

”Vi är glada över att ha möjligheten att fortsatt stödja NIO och säkerställa vårt ägar- och långivarintresse (reverslån om f n c:a 14,4 MSEK), som vi ser som en betydande och växande finansiell tillgång. NIO är ett intressant gruvprojekt som i jämförelse med liknande bolag framstår som attraktivt värderat. Vår bedömning är att NIO redan nu har betydande övervärden som över tiden kommer att öka och synliggöras genom den förväntade noteringen av NIO-aktien.” kommenterar Copperstones VD Per Storm.

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 februari 2017 kl 0815 CET.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

 

sv_SESwedish