Copperstone Resources: Uppdatering Granliden och EVA

Copperstone Resources (nedan ”Copperstone” eller “Bolaget”) meddelar att det internationella teamet av geologiska experter som under hösten gjort ett utmärkt arbete nu har återsamlats för fortsatt arbete i Malå. Arbetet inleds med en förnyad genomgång av äldre tillgängligt material från cirka 50 borrhål från Eva-förekomsten givet den förståelse höstens arbete givit för geologin på Svartliden. Parallellt med detta karteras nytillkomna borrkärnor från Granlidenområdet i syfte att slutföra bearbetningskoncessionsansökan. Avseende Granlidenområdet pågår arbetet med den tekniska beskrivningen och ett antal samråd med myndigheter och sakägare med anledning av den förändrade praxis nyligen fattade domslut och beslut medfört. Arbetet kommer att fortskrida löpande under det första kvartalet 2017.

Då Bolaget under hösten haft konstruktiva möten och samtal med myndigheter och sakägare om och kring Eva-förekomsten samt bedömer sannolikheten för framgång med ansökan som mycket god, väljer Copperstone, i syfte att öka förståelsen för hela Copperstoneprojektet, att investera och inkludera även Eva-förekomsten i underlaget inför vinterns planerade borrningar på Svartliden. Inledningsvis genomförs en förnyad genomgång av borrkärnor och annan geologisk information på Eva-förekomsten. Det internationella team Bolaget satt samman under hösten återsamlas i syfte att genomföra modellering av Eva-förekomsten, förhöja förståelsen kring Granliden samt för att slutföra planering inför vinterns borrningar. 

”Historisk data visar på höga guldhalter, upp mot 7 g/ton i enstaka borrkärnor, på Eva-området. Då Svartliden och Eva-förekomsten ansluter till varandra är det naturligt att Bolagets utnyttjar all tillgänglig information vi har för närvarande för att erhålla en sammanhängande förståelse av hela Copperstoneprojektet. Skulle en koppar-guldporfyrmineralisering finnas under Svartliden/Eva är det fullt möjligt att även Granliden utgör en sådan. Av denna anledning fortsätter även ansökan om bearbetningskoncession för Granlidenområdet parallellt.” säger Bolagets VD Per Storm i en kommentar.

 

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

sv_SESwedish