Försäljning av aktier i Nordic Iron Ore AB

Bengtssons Tidnings AB har utnyttjat sin option att förvärva 3 100 aktier i Nordic Iron Ore AB från Kopparberg Mineral AB. Efter förvärvet uppgår Kopparberg Minerals andel i NIO till 23,6 %.

 

För ytterligare information kontakta:

Harald Meinhardt, tf VD
Tfn: 070-299 69 68
E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.se

 


Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic Iron Ore AB.

 

  

sv_SESwedish