Historia

Copperstone Resources historia

Copperstone Resources är ett bas- och ädelmetallprospekteringsföretag grundat 2006 och börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. Företaget har en lång historia inom mineralprospektering. Copperstone Resources strategi är att systematiskt och innovativt utforska mineralresurser med hjälp av dess omfattande geologiska databas. Sedan mars 2019 är Viscaria också ett helägt dotterbolag till Copperstone. Genom förvärvet av Viscaria ökade Copperstones tillgångar avsevärt och företagets strategi reviderades. Målet är nu att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvföretag genom återupptagandet av Viscaria-gruvan.

Viscarias historia

Viscaria är ett stort projekt med koppar som huvudmetall och järn som bidrag. Enligt JORC/PERC-koderna har Viscaria 59 Mton med 1,2% Cu eller 727 000 ton koppar i olika klasser samt 13 Mton magnetit av 66% kvalitet som potentiell biprodukt, läs mer här. Viscaria kopparfyndigheter, bestående av bearbetningskoncessioner avseende A-zonen, B-zonen och en ny malmresurs (D-zonen) har definierats under den initiala gruvplaneringen. Härtill äger Copperstone undersökningstillstånd längs den geologiska trenden cirka 17 kilometer norrut. A-zonen och en mindre del av B-zonen, bröts som dagbrott och underjord av LKAB och Outokumpu mellan åren 1983 och 1997. Totalt har 12,5 miljoner ton kopparmalm vid 2,3 procent kopparhalt brutits. Viscaria stängdes till stor del på grund av ett svagare kopparpris som låg under 1 700 USD/ton, mot dagens priser som är 5-6 gånger högre. 

Kopparens historia

Gruvindustrin i Sverige har en historia på mer än 6 000 år. Historiskt sett är Sveriges mest kända gruva Falun koppargruva i Dalarna. Själva gruvan hade ett betydande bidrag till den svenska ekonomin, intäkter från Falun-gruvan finansierade nästan alla Sveriges krig genom hela dess historia. Falun koppargruva är källan till pigmentet falu rött som målade slott, kyrkor och stugor som fortfarande ses över hela Sverige.

Sverige är idag en av de största källorna till järnmalm i Europa, främst från Kiruna Mines. År 2019 var Sverige ett av de mest aktiva stora gruvländerna i Europa. 
Svensk malmproduktion ökade 2019 till 86,5 miljoner ton, den högsta någonsin. För närvarande kommer 92 procent av EU: s järnmalmsproduktion från Sverige. Statistiken visar även att Sverige har EU: s största bly- och zinkproduktion och den näst största silverproduktionen, och bland den högsta guld- och kopparproduktionen. Det mesta av Sveriges landmassa är geologiskt en del av Baltic Shield, som också täcker Fennoscandia och nordvästra delar av Ryssland. Baltic Shield har Europas äldsta sten och är ett av de största och mest aktiva gruvområdena på den europeiska kontinenten. De flesta svenska gruvor finns i Baltic Shield. Skölden, på grund av dess likhet med den kanadensiska skölden och kratonerna i Sydafrika, är också en källa till guld och diamanter.

sv_SESwedish