INVESTOR RELATIONS

Det senaste året har vi publicerat många intressanta pressmeddelanden. Läs det senaste här och prenumerera.

Finansiell kalender

19 november 2021 Delårsrapport Q3 2021
24 februari 2022 Delårsrapport Q4 2021

Aktieinformation

Copperstone Resources AB (publ) aktier är registrerade på Nasdaq First North Growth Market, och dess aktiebok förs av, Euroclear Sweden AB Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktieintyg utfärdas inte för aktierna.

Namn: Copperstone Resources AB
Kortnamn: COPP B
ISIN Kod: SE0001915190
Antal aktier: 641 275 703 per den September 30, 2020.
Kvotvärde om 0,10 SEK.
Handelsstation: 1 pc

Certified Adviser

Augment Partners AB
Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm
Sverige

Tel: +46 8 604 22 55

www.augmentpartners.se

info@augment.se

Revisor

Martin Johansson
PwC
Torsgatan 21 (Bonnierhuset)
113 21 Stockholm
Sverige

sv_SESwedish