Klimat och energi

Klimat och energi

Copperstone vill uppnå energieffektiva processer genom att redan nu göra medvetna tekniska val av fordon och framtida transportmedel vid projektering och gruvplanering. Vi ska också ställa strikta krav på elen som köps in.

Energiproduktion med hänsyn till biologisk mångfald
Vår ambition är att ställa specifika krav på ursprungsmärkning och hänsynstagande till biologisk mångfald när vi köper in el. På så sätt bidrar vi till att öka efterfrågan på denna typ av el, med målbilden om att även öka medvetenheten kring hur den biologiska mångfalden kan påverkas vid elproduktion.

Kommande krav och regelverk
Det kommer även ökade krav från regelverk som EU:s Taxonomi och från investerare, om att bolag ska ha en medveten plan kring sin miljöpåverkan och aktivt arbeta för att minska den i hela sin värdekedja. Copperstones målsättning är att ligga i framkant i miljöarbetet och på så sätt möta krav och förväntningar. Idag omfattas inte Copperstone av EU:s Taxonomi, men vi följer utvecklingen.

Mål:

  • Fossilfria transporter och fordon ska prioriteras i produktionen
  • Årligen effektivisera den totala energiförbrukningen i verksamheten
  • Låga CO2-utsläpp i linje med Parisavtalets mål om 1,5- gradig global temperaturökning
  • 95% av förbrukningen ska bestå av ursprungsmärkt, egenproducerad eller återvunnen energi
sv_SESwedish