Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida:

www.kopparbergmineral.se.

 

Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24.
per.storm@kopparbergmineral.se

 

 

 

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 3 200 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 18,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.

 

sv_SESwedish