Kopparberg Mineral utser Per Storm till Verkställande Direktör

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har vid sammanträde den 8 augusti utsett Per Storm till ny verkställande direktör för Bolaget.

Per Storm kommer närmast från positionen som verkställande direktör för Raw Material Group AB, ett internationellt välrenommerat svenskt konsultbolag som riktar sig till svenska och internationella gruv- och prospekteringsbolag. Per Storm som är Bergsingenjör och Teknologie Doktor i Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan har tidigare även ett förflutet som vice VD på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

”Det är mycket glädjande att Per Storm accepterat att leda Kopparberg Minerals fortsatta utveckling. Hans gedigna erfarenheter från tidigare arbete med svenska och utländska gruv- och prospekteringsbolag kombinerat med djup kunskap om industriella processer gör honom synnerligen lämpad för att leda och vidareutveckla Bolaget” säger Christer Lindqvist, styrelseordförande i Kopparberg Mineral AB i en kommentar.

Per Storm kommer att tillträda som verkställande direktör den 1 oktober 2011.

För ytterligare information kontakta:

Harald Meinhardt, tf VD
Tfn: 070-299 69 68
E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.se

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 46 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar och är en stor ägare i Nordic Iron Ore AB.  

 

sv_SESwedish