Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, utser finansiell rådgivare inför notering i höst.

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, har engagerat den nordiska investmentbanken ABG Sundal Collier (ABGSC) inför nästa emission och den planerade noteringen av bolagets aktier under hösten 2011. Syftet med emissionen är att stärka kapitalbasen och bredda ägandet för att möjliggöra en marknadsnotering av bolagets aktie. De tillförda medlen skall främst finansiera arbetet med slutlig feasibility study och verksamheten fram till att investeringar i anläggningar och gruvor skall påbörjas inför driftstart, då en ytterligare större kapitalanskaffning kommer att erfordras.

ABGSC är en av de ledande investmentbankerna i Norden med starkt fokus på råvarubolag med kontor runtom i Norden samt i London, Frankfurt och New York.

”Det är en kvalitetsstämpel för Nordic Iron Ore och dess projekt att få ABGSC som finansiell rådgivare i samband med finansieringen för den fortsatta utvecklingen av järngruvorna Blötberget och Håksberg.” säger Christer Lindqvist Kopparberg Minerals ordförande i en kommentar.

För mer information om ABGSC se: www.abgsc.se

För mer information om Nordic Iron Ore se www.nordicironore.se

 

För ytterligare information kontakta:

Harald Meinhardt, tf VD
Tfn: 070-299 69 68
E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.se

 

Christer Lindqvist styrelseordförande

Tfn 0705910483

E-post: christer.lindqvist@nordicironore.se


Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har per den 31 mars 2011 beviljats totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar. Kopparberg Mineral är den största ägaren i Nordic Iron Ore AB  

sv_SESwedish