Plats & miljö

Återöppningen av en gruva i ett etablerat gruvsamhälle

Viscaria-gruvan var tidigare i bruk mellan 1983 och 1996, ägd av LKAB och Outokumpu OYJ. Vid den tiden producerade Viscaria-gruvan 12,5 Mton malm vid en 2,3 procentig kopparhalt. Gruvan stängdes 1996/1997 då kopparpriset låg på 1 700 USD per ton (idag cirka 7 000 USD per ton). Viscaria-projektområdet ligger cirka 5 km väster om staden Kiruna - nära kritisk infrastruktur, inklusive E10, järnvägen Luleå-Kiruna-Narvik och det etablerade vattenkraftsnätet.

Redan på 1600-talet började brytningen i Kiruna kommun och det stod då klart att malmfyndigheterna i området var omfattande. Kiruna är ett stadsområde och den centrala staden i Kiruna kommun i norra Sverige och den största staden i Lappland med cirka 16 000 invånare. Kiruna är ett distinkt gruvdistrikt som ligger mellan de två bergen Luossavaara och Kiirunavaara, båda med stora järnmalmsavlagringar och den södra sluttningen av det tredje stadsberget Haukivaara. Kiruna grundades 1900 och Hjalmar Lundbohm anses vara dess grundare. Han var chef för gruvföretaget LKAB, som började bryta järnmalm i Kiirunavaara i slutet av 1890-talet. Kiruna korsas av motorvägen E10. Ännu viktigare är att det finns en järnvägsförbindelse genom järnvägslinjen Malmbanan, vilket har varit en förutsättning för gruvdrift i Kiruna. Malmbanan är en cirka 500 kilometer lång järnvägslinje som går mellan Narvik och Luleå och är en av världens äldsta malmjärnvägar.

Karta över Malmbanan

Fraser Institute Survey of Mining Companies har konsekvent under många år rankat Sverige som ett av de bästa länderna när det gäller statliga regelverk angående attityder för gruvprospekteringsinvesteringar, även om de senaste åren förlorat vissa positioner. Sverige har i alla materiella aspekter samma förutsättningar när det gäller geologiska och tektoniska miljöer, gruvarv, kultur och jurisdiktion som Finland.

Vi vill bygga ett starkt och hållbart kopparproducerande företag och prospekteringsnärvaro i norra delen av landet. Vi är stolta över våra initiativ i nära samlevnad med lokalsamhällena. Vad skulle en återöppning av Viscaria-koppargruvan innebära för Kiruna och den potentiella storskaliga kopparupptäckten i Arvidsjaur innebära för Sverige? Hydrotermala kopparsystem (såsom i Arvidsjaurprojektet) kan ha stora tonnage och brytningen och förmånen av en sådan reserv skulle, om den skulle hittas, ha stor inverkan på den regionala ekonomin och potentiellt på den svenska gruvindustrin.

sv_SESwedish