Geografi och historik

Malmfält med gedigen historia

Att vi befinner oss mitt i ett elektrifieringssprång har stor betydelse för att koppar är så eftertraktat idag. Så har det inte alltid varit. Mellan 1982 och 1997 ägdes Viscaria koppargruva av LKAB och därefter Outokumpu OYJ. När kopparpriset dalade beslutades att gruvan skulle läggas ner år 1997. Då låg kopparpriset på 1 700 USD per ton, vilket kan jämföras med dagens marknadspris på cirka 9 000 USD per ton.

Redan på 1600-talet visade sig området runt Kiruna ha rikligt med malmfyndigheter. Därmed började malmen brytas i ganska blygsam omfattning. På 1890-talet startade LKAB sin järnmalmsbrytning i Kirunavaara med dåvarande LKAB-chefen Hjalmar Lundbohm i spetsen. När gruvnäringen växte började stadens faciliteter efterfrågas allt mer, och 1900 anses vara året då orten Kiruna såg dagens ljus. Tre år senare invigdes den norra sträckningen av Malmbanan mellan Kiruna och Narvik, och blev därmed den viktigaste transportådern från gruvdistrikten i Malmfälten ut till Atlanten. Bygget av Malmbanan brukar ses som ett avgörande teknologiskt språng i svensk industrihistoria.

Områdets geografi och geologi

Kiruna är den centrala orten i Kiruna kommun, och med sina dryga 22 000 invånare är den Lapplands största stad. Gruvdistriktet – beläget mellan bergen Luossavaara, Kirunavaara och den södra sluttningen av det tredje stadsberget Haukivaara – innehåller stora järnmalmsavlagringar och har även malmkroppar med guld och koppar.

sv_SESwedish