Miljötillstånd

Miljötillståndsportal

Välkommen till miljötillståndsportalen. Här hittar du handlingar och händelser i ansökningsprocessen för miljötillstånd, underlag från genomförda samråd samt en länk till vår miljötillståndsansökan inför återstart av Viscaria koppargruva. Under fliken Sakområden finns direktlänkar till delar i miljökonsekvensbeskrivning som är av särskilt intresse för sakägare och allmänhet. Samrådsunderlag och tidigare pressmeddelanden finns under fliken Dokumentarkiv.

Kontakta oss om miljö- och samrådsfrågor

+46 70 582 63 36 
Anders Lundkvist, född 1960, är en erfaren gruvmiljöspecialist och tidigare chef för miljö och energi på branschorganisationen Swedish Mining Association (SveMin) samt tidigare miljöchef och chef för energi och klimat på LKAB, som är Sveriges största gruvföretag. Som boende i Kiruna har han stor lokal kunskap och stort engagemang för miljön i området.

sv_SESwedish