MINERALRESERVER

I tabellen nedan presenteras Copperstone Group mineraltillgångar. Företaget arbetar för närvarande med uppgradering av mineraltillgångar av Viscaria D-zonen efter Sunstones borrningar 2017 + Copperstone fas 1-borrningar vid Viscaria på 7 945 meter (A, B D zoner). Uppgraderingar av Viscaria A- och B-zonerna genomförs för att följa upp efter påfyllningsborrningarna som pågår hos Copperstones borriggsentreprenörer Kati och ADC.

Copperstone ändrar rapporteringsstandarden från Fennoscandian Review Board (FRB) till Pan-European Reses and Resources Reporting Committee (PERC) “PERC Reporting Standard 2017”. PERC Reporting Standard är en internationell rapporteringsstandard som har antagits av gruvföreningarna i Sverige (SveMin), Finland (FinnMin) och Norge (Norsk Bergindustri) för att användas för prospekterings- och gruvföretag inom de nordiska länderna. PERC-standarden har tydligare definierade krav på rapportering och till behöriga personer. Ändringen till PERC-standarden är en process som kräver en övergångsperiod. Den aktuella rapporten görs så långt som möjligt i enlighet med PERC-standard, men bolaget hävdar inte att den är helt kompatibel. PERC 2017 är den nuvarande versionen av redovisningsstandarder för den pan-europeiska reserv- och resursrapporteringskommittén, rekommenderad för användning av Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals. JORC ​​2012 är den aktuella versionen av upplysningsstandarden för Joint Ore Reserves Committee, obligatorisk för alla företag som är noterade på Australian Stock Exchange, ASX. För mer information besök Copperstones webbplats på www.copperstone.seKvalificerade person - Den tekniska informationen på sidan har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person Thomas Lindholm M. Sc., GeoVista AB, Luleå.

sv_SESwedish