Ny bro ska förenkla transporter

För att underlätta för infrastrukturarbete, prospektering och annan verksamhet inför återöppnandet av Viscariagruvan bygger vi en bro, med entreprenadstart nu i maj! Bron kommer att gå över järnvägen Malmbanan och innebär en ny, egen infart till Viscariaområdet norrifrån. Den dimensioneras för att klara av transporter med en totalvikt på 90 ton och beräknas kunna ta emot trafik från och med början av december 2022. Berggren & Bergman, som är en del av Veidekke, står för totalentreprenaden.

”Även om vår miljötillståndsansökan tagit mycket tid, kraft och resurser i början av 2022 så fortsätter vi att hålla ett högt tempo i det förberedande arbetet i återöppnandet av Viscaria, med en fortsatt hög investeringstakt avseende såväl prospektering som infrastrukturarbete. Den nya bron är helt nödvändig för att fortsätta att hålla högt tempo och vi är stolta över att kunna få den på plats på mycket kort tid”, säger Copperstones VD Anna Tyni.

sv_SESwedish