Norrlandsfonden medfinansierar Copperstone Resources fortsatta utveckling

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources ett lån på 3 Mkr. Medlen skall användas till att genomföra prospekteringsarbeten i Copperstoneprojektet.

Lånet har en löptid till den 31 januari 2024 en rörlig ränta baserat på Stibor 90 plus fem procentenheter. Ränta erläggs kvartalsvis.. Med lånet följer en rätt att från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2023 konvertera hela eller delar av fordran till B-aktier i Bolaget med en konverteringskurs om 0,24 kr per aktie.

”Det är mycket positivt att Norrlandsfonden som statlig aktör stödjer utvecklingsbolag inom gruvindustrin. Konkret innebär detta att vi kommer att intensifiera de arbeten som bl. a. syftar till en mineraltillgångsbedömning enligt JORC inom Copperstoneprojektet, samt att vi kommer att inleda kärnborrningar under hösten.” säger Per Storm

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 

sv_SESwedish