VÅRA PROJEKT

Viscaria kopparprojekt

Under 2019 förvärvades Viscaria- fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades Bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering erbjuder synnerligen goda förutsättningar att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhälle.

Plats, miljö och samhälle

Viscaria är boläget ungefär 5 km väster om Kiruna - nära till avgörande infrastruktur, inklusive motorvägen E10, Luleå-Kiruna-Narvik järnvägen, och det väletablerade vattenkraftsnätet.

Arvidsjaur-projektet

Arvidsjaur-projektet (100% ägs av Copperstone Resources) ligger cirka 50 km sydost om Arvidsjaur och 700 km norr om Stockholm i norra Sverige på en plats som vi kallar Arvidsjaur-projektet. Ur ett geologiskt perspektiv, hålls projektet inom vulkanogena suprakrustala bergarter av paleoproterozoisk ålder som är regionalt bundna av voluminösa kristallina granitintrång som utgör berggrunden för Fennoscandian Shield.

sv_SESwedish