Ägare

Ägare

Aktieägare, 25 april, 2022 Antal aktier Ägarandel
JRS Asset Management AB för kunders räkning           91 434 265 6,9%
JOHECO AB         71 000 000 5,3%
Thomas von Koch via bolag       56 000 000 4,2%
RoosGruppen AB           44 839 556 3,4%
Avanza Pension           36 214 640 2,7%
SIX SIS AG               31 964 783 2,4%
Nordnet Pension               25 577 584 1,9%
Björn Israelsson               25 100 000 1,9%
Allanova AB           25 000 010 1,9%
Michael Mattsson           24 616 372 1,9%
Skandinavkonsult i Stockholm AB 23 888 889 1,8%
Santhe Dahl Invest AB 23 200 000 1,7%
Johan Lundberg inkl. bolag 21 111 132 1,6%
SEB AB, Luxembourg 21 000 000 1,6%
Kenneth Nielsen inkl. bolag 20 840 442 1,6%
Per-Olof Bucht 17 094 605 1,3%
Mastan AB 16 770 264 1,3%
AB Gespann 16 433 533 1,2%
KK Invest AB 15 000 000 1,1%
Anders Larsson 14 185 139 1,1%
Övriga 708 253 005 53,3%
Totalt 1 329 524 219 100%
Om det är känt och bekräftat listas de slutgiltiga ägarna ovan, snarare än indirekta förmyndare eller försäkringslösningar som registreras i Euroclears register.
sv_SESwedish