Ägare

Ägare

Aktieägare, 30 juni 2021 Antal aktier Ägarandel
JOHECO AB              69 967 178 6,3%
Sunstone Metals Ltd               61 638 652 5,5%
JRS Asset Management AB, client accounts                58 185 825 5,2%
RoosGruppen                39 583 333 3,6%
Avanza Pension                37 247 452 3,4%
SIX SIS AG                27 284 783 2,5%
Michael Mattsson                23 900 000 2,2%
Johan Lundberg incl Company                23 444 465 2,1%
Allanova AB                23 399 900 2,1%
Nordnet Pension                  21 875 114 2,0%
Björn Israelsson 21 000 000 1,9%
Mastan AB 20 900 000 1,9%
Övriga 682 341 992 61,2%
Totalt 1 110 768 694 100%
Om det är känt och bekräftat listas de slutgiltiga ägarna ovan, snarare än indirekta förmyndare eller försäkringslösningar som registreras i Euroclears register.
sv_SESwedish