Ägare

Ägare

Aktieägare, 8 juli, 2022 Antal aktier Ägarandel
JRS Asset Management AB för kunders räkning       91 140 765 6,9%
JOHECO AB         71 000 000 5,3%
Thomas von Koch via bolag       60 000 000 4,5%
RoosGruppen AB       39 839 556 3,0%
Avanza Pension         32 944 502 2,5%
SIX SIS AG               31 964 783 2,4%
Skandinavkonsult i Stockholm AB         26 000 000 2,0%
Björn Israelsson           25 100 000 1,9%
Michael Mattsson         25 000 250 1,9%
Allanova AB 25 000 010 1,9%
Santhe Dahl Invest AB 23 200 000 1,7%
Johan Lundberg inkl. bolag 21 111 132 1,6%
SEB AB, Luxembourg 20 900 000 1,6%
Per-Olof Bucht 17 094 605 1,3%
Emanuel Lipschütz inkl. bolag 16 850 134 1,3%
AB Gespann 16 433 533 1,2%
Mastan AB 15 874 986 1,2%
Nordnet Pension 15 637 132 1,2%
Kenneth Nielsen inkl. bolag 15 317 811 1,2%
Anders Larsson 14 100 000 1,1%
Swedbank Försäkring 12 913 301 1,0%
Micael Bile 12 171 908 0,9%
Övriga 700 498 601 52,7%
Totalt 1 330 093 009 100%
Om det är känt och bekräftat listas de slutgiltiga ägarna ovan, snarare än indirekta förmyndare eller försäkringslösningar som registreras i Euroclears register.
sv_SESwedish