TILLSTÅND OCH KONCESSIONER

Den 15 februari 2022 hade Copperstone sex godkända bearbetningskoncessioner och 13 undersökningstillstånd.

sv_SESwedish