TILLSTÅND OCH KONCESSIONER

Den 10 augusti 2021 hade Copperstone sex godkända bearbetningskoncessioner och tolv undersökningstillstånd.

sv_SESwedish