TILLSTÅND OCH KONCESSIONER

Den 10 juni 2021 hade Copperstone sex godkända bearbetningskoncessioner och tretton undersökningstillstånd.

sv_SESwedish