TILLSTÅND OCH KONCESSIONER

Den 1 augusti 2022 hade Copperstone sex godkända bearbetningskoncessioner och 13 undersökningstillstånd.

sv_SESwedish