PRESS OCH NYHETER

Copperstone Resources utser Henrik Ager till ny VD och koncernchef

Kiruna 12 september 2022 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) utser Henrik Ager till ny VD och koncernchef. Han tillträder tjänsten senast vid årsskiftet. Henrik Ager kommer senast från Sandvik där han varit chef för affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions. Han ersätter Anna Tyni som fortsätter sin roll som VD för dotterbolaget Copperstone Viscaria AB …

Copperstone Resources utser Henrik Ager till ny VD och koncernchef Läs mer »

Copperstone Resources och GreenIron H2 i Vinnova-samarbete kring metallutbyten med begränsad miljöpåverkan

Kiruna 7 september, 2022 Copperstone Resources AB (publ) och GreenIron H2 AB startar ett gemensamt utvecklingsprojekt, baserat på GreenIrons fossilfria reduktionsprocess och Copperstones framtida biproduktflöden från planerad koppar- och magnetitbrytning. Projektet avser att optimera materialhanteringen såväl före som efter GreenIrons process. Copperstone kommer att bidra med materialhantering samt analyser och GreenIron bidrar med en fossilfri …

Copperstone Resources och GreenIron H2 i Vinnova-samarbete kring metallutbyten med begränsad miljöpåverkan Läs mer »

Delårsrapport januari-juni 2022

Kiruna, 18 augusti 2022 APRIL – JUNI 2022 Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 547 305 (379 441) KSEK vid periodens slut. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 233 555 (185 384) KSEK. Eget kapital vid periodens slut ökade med 39% och uppgick till 763 034 (547 711) KSEK. Resultat för perioden uppgick till -5 …

Delårsrapport januari-juni 2022 Läs mer »

Beslut vid årsstämman 18 maj 2022

Stockholm den 18 maj 2022  PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 18 maj 2022 kl. 13.00 avhållit en årsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna …

Beslut vid årsstämman 18 maj 2022 Läs mer »

Copperstone Resources delårsrapport januari-mars 2022

Kiruna, 18 maj 2022 JANUARI – MARS 2022 Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 500 981 (358 013) KSEK vid periodens slut. Resultat för perioden uppgick till -3 839 (-5 102) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet under perioden uppgick till 181 383 (114 909) KSEK. Likvida medel vid periodens …

Copperstone Resources delårsrapport januari-mars 2022 Läs mer »

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2021

Kiruna den 22 april 2022 Årsredovisningen för 2021 är nu publicerad och finns tillgänglig på Copperstones hemsida, www.copperstone.se. För ytterligare information, vänligen kontakta Anna Tyni (VD) +46 (0) 70 561 46 11, E-post: anna.tyni@copperstone.se eller info@copperstone.se eller www.copperstone.se OM COPPERSTONE Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt …

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2021 Läs mer »

Kallelse till årsstämma i Copperstone Resources AB (PUBL)

Kiruna 19 april 2022  PRESSMEDDELANDE Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2022 kl. 13.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 12.30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av …

Kallelse till årsstämma i Copperstone Resources AB (PUBL) Läs mer »

Copperstone genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 80,9 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande Kiruna den 21 mars 2022 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har genomfört en …

Copperstone genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 80,9 MSEK Läs mer »

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 147,9 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande Kiruna 1 februari 2022 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en …

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 147,9 MSEK Läs mer »

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande Kiruna 31 januari 2022 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har beslutat …

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Läs mer »

sv_SESwedish