PRESS OCH NYHETER

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Håksbergsfältet

Uppsala, 2011-12-16 15:46 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende järnmalmsförekomsterna i Håksbergsfältet, Ludvika, har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett viktigt led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalmsproduktion i Ludvika Gruvor – Blötberget och Håksberg och prospektering av det mellanliggande Väsmanfältet. Bergsstaten beviljade den 15 december 2011 …

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Håksbergsfältet Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, presenterar positiva PEA-resultat avseende järnmalmsfyndigheterna i Blötberget och Håksberg.

Nordic Iron Ore AB tillkännager positiva resultat av en preliminär ekonomisk bedömning (PEA) för sitt projekt som avser återupptagandet av driften i gruvorna Blötberget och Håksberg (“Projektet”) nära Ludvika i Dalarna.   “PEA-studien visar att Projektet bör vara ekonomiskt lönsamt, med god rörelsemarginal och attraktiv avkastning, även utan det i framtiden möjligt tillkommande tonnaget från …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, presenterar positiva PEA-resultat avseende järnmalmsfyndigheterna i Blötberget och Håksberg. Läs mer »

Delårsrapport januari – september 2011

    ¨         Nettoomsättningen för perioden uppgick till 5 641 (6 509) KSEK, varav senaste kvartalet 4 801 (1 078) KSEK. ¨         Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -3 662 (-3 403) KSEK, varav för tredje kvartalet 418 (-218) KSEK. Resultat per aktie var -0,65 (-1,50) SEK varav för senaste kvartalet …

Delårsrapport januari – september 2011 Läs mer »

Lån till intressebolaget Nordic Iron Ore AB.

Huvudägarna Kopparberg Mineral AB och Bengtssons Tidnings AB har gemensamt och med samma andel tecknat avtal med Nordic Iron Ore AB beträffande kortfristigt lån på totalt 8 miljoner kronor. Avsikten är att kortsiktigt säkerställa finansieringen av Nordic Iron Ore AB fram till den planerade ägarspridning och marknadsnotering av bolagets aktie som förskjuts till nästa år …

Lån till intressebolaget Nordic Iron Ore AB. Läs mer »

Goda resultat från sommarens borrprogram i Håkansboda.

Under sommaren har Kopparberg Mineral AB genomfört ett kärnborrningsprogram om 2 100 m i anslutning till Håkansbodagruvan, belägen inom Håkansbodafältet. Under hösten har borrningarna utvärderats och de erhållna resultaten indikerar ytterligare mineraliseringar närmare dagen än förväntat, belägna mellan de äldre brytningsrummen. Bästa sektionen påträffades i hål 11D0006 på 8,3 m med 3,9 % koppar och …

Goda resultat från sommarens borrprogram i Håkansboda. Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, rapporterar preliminär utvärdering av magnetiska mätningar över Väsmanfältet

– kan vara en av de större järnförekomsterna i Sverige.   Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore AB, som förbereder järnmalmsproduktion i Ludvika gruvor (Blötberget och Håksberg), avser att genomföra ett omfattande kärnborrningsprogram för att undersöka och utvärdera järnmineraliseringarna i Väsmanfältet – en direkt sydlig fortsättning av Håksbergsfältet. Preliminärt uppskattas de magnetitförande mineraliseringarna ha ett tonnage på …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, rapporterar preliminär utvärdering av magnetiska mätningar över Väsmanfältet Läs mer »

Kommuniké från extra bolagsstämma i intressebolaget Nordic Iron Ore AB

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB höll den 21 september 2011 extra bolagsstämma för att fatta beslut om styrelsens sammansättning. Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till sju personer utan suppleanter. Genom nyval utsågs Ulf Adelsohn till ordinarie ledamot och tillika styrelseordförande samt Kopparberg Mineral AB:s tillträdande VD Per Storm till …

Kommuniké från extra bolagsstämma i intressebolaget Nordic Iron Ore AB Läs mer »

Kopparberg Mineral AB och Gold Ore Resources Ltd bildar ett nytt företag i Sverige med fokus på basmetaller

Kopparberg Mineral AB och Gold Ore Resources Ltd (Gold Ore) kan härmed meddela att bolagen har tecknat ett avtal om att slå ihop respektive bolags tillgångar på basmetallområdet i Skelleftefältet. Det nya 50/50 joint-venture-företaget, Norrliden Mining AB, kommer att äga Norra Norrliden- och Evafyndigheterna, flera undersökningstillstånd och en stor unik databas med bl a data …

Kopparberg Mineral AB och Gold Ore Resources Ltd bildar ett nytt företag i Sverige med fokus på basmetaller Läs mer »

CORRECTION: Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan.

Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende järnmalms-förekomsterna i Blötbergsfältet, Ludvika, har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalms-produktion i Ludvika Gruvor – Blötberget och Håksberg.   Bergsstaten beviljade den 30 augusti 2011 Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen avseende järnmalmsförekomsterna i Blötbergsfältet i …

CORRECTION: Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan. Läs mer »

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan.

Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende järnmalms-förekomsterna i Blötbergsfältet, Ludvika, har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalms-produktion i Ludvika Gruvor – Blötberget och Håksberg.   Bergsstaten beviljade den 30 augusti 2011 Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen avseende järnmalmsförekomsterna i Blötbergsfältet i …

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan. Läs mer »

Delårsrapport januari – juni 2011

Publicerad 2011-08-25     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 840 (7 325) KSEK, varav senaste kvartalet 252 (-) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -4 080 (-1 429) KSEK, varav för andra kvartalet -2 546 (-5 286) KSEK. Resultat per aktie var -0,78        (-0,76) SEK varav för senaste kvartalet -0,40 (-1,49) SEK. Kassaflödet …

Delårsrapport januari – juni 2011 Läs mer »

Delårsrapport januari – juni 2011

Publicerad 2011-08-25       Nettoomsättningen för perioden uppgick till 840 (7 325) KSEK, varav senaste kvartalet 252 (-) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -4 080 (-1 429) KSEK, varav för andra kvartalet -2 546 (-5 286) KSEK. Resultat per aktie var -0,78        (-0,76) SEK varav för senaste kvartalet -0,40 (-1,49) …

Delårsrapport januari – juni 2011 Läs mer »

Kopparberg Mineral utser Per Storm till Verkställande Direktör

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har vid sammanträde den 8 augusti utsett Per Storm till ny verkställande direktör för Bolaget. Per Storm kommer närmast från positionen som verkställande direktör för Raw Material Group AB, ett internationellt välrenommerat svenskt konsultbolag som riktar sig till svenska och internationella gruv- och prospekteringsbolag. Per Storm som är Bergsingenjör och …

Kopparberg Mineral utser Per Storm till Verkställande Direktör Läs mer »

Ulf Adelsohn ny styrelseordförande i Nordic Iron Ore AB

Ulf Adelsohn har accepterat att från och med juli ingå i Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB:s rådgivande grupp och att vid den planerade extra stämman i september i år tillträda som dess styrelseordförande. Ulf Adelsohn har, som bekant är, mycket lång och gedigen erfarenhet från svensk riks- och regionalpolitik samt från ledande …

Ulf Adelsohn ny styrelseordförande i Nordic Iron Ore AB Läs mer »

Kopparberg Mineral inleder ett större kärnborrningsprogram i Håkansbodafältet.

Kopparberg Mineral har inlett ett större prospekteringsprogram inom Håkansbodafältet i Lindesbergs kommun omfattande i första hand åtta kärnborrhål om totalt 3 000 meter. Programmet avser att komplettera den redan befintliga och omfattande prospekteringsdatabasen som finns från tidigare kärnborrningsprogram inom fältet och om möjligt utöka det mineraliserade tonnaget samt ge underlag för att sammanställa en mineraltillgångsberäkning …

Kopparberg Mineral inleder ett större kärnborrningsprogram i Håkansbodafältet. Läs mer »

Försäljning av aktier i Nordic Iron Ore AB

Bengtssons Tidnings AB har utnyttjat sin option att förvärva 3 100 aktier i Nordic Iron Ore AB från Kopparberg Mineral AB. Efter förvärvet uppgår Kopparberg Minerals andel i NIO till 23,6 %.   För ytterligare information kontakta: Harald Meinhardt, tf VD Tfn: 070-299 69 68 E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.se   Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets …

Försäljning av aktier i Nordic Iron Ore AB Läs mer »

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, utser finansiell rådgivare inför notering i höst.

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, har engagerat den nordiska investmentbanken ABG Sundal Collier (ABGSC) inför nästa emission och den planerade noteringen av bolagets aktier under hösten 2011. Syftet med emissionen är att stärka kapitalbasen och bredda ägandet för att möjliggöra en marknadsnotering av bolagets aktie. De tillförda medlen skall främst finansiera arbetet med slutlig …

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, utser finansiell rådgivare inför notering i höst. Läs mer »

Ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbogruvan i Smedjebackens kommun, Dalarna.

Kopparberg, Sverige, 2011-05-25 15:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —   Kopparberg Mineral har den 24 maj lämnat in en ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbogruvan till Bergsstaten i Falun. Området är främst intressant för sina förekomster av komplexa sulfidmalmer med zink, bly och koppar samt ädelmetallerna silver och guld. Mineraltillgången har beräknats1 till 575 kton med halterna …

Ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbogruvan i Smedjebackens kommun, Dalarna. Läs mer »

Bolagsstämmokommuniké

 Publicerad 2011-05-13    Årsstämmokommuniké   Vid Kopparberg Minerals årsstämma den 12 maj 2011 kl. 18.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm, beslöts följande:   Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 september 2009 – 31 december 2010 fastställdes.   Beslöts att disponera koncernens förlust enligt den fastställda balansräkningen och föra över i ny räkning …

Bolagsstämmokommuniké Läs mer »

Kvartalsrapport januari – mars 2011

 Publicerad 2011-05-12   Nettoomsättningen för perioden uppgick till 588 (7 245) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -1 534 (5 429) KSEK. Resultat per aktie var -0,37 (0,02) SEK före utspädning. Kassaflödet under perioden var -2 977 (11 895) KSEK och balansomslutningen vid periodens slut var 40 903 (29 690) KSEK. …

Kvartalsrapport januari – mars 2011 Läs mer »

sv_SESwedish