PRESS OCH NYHETER

The board of directors of Copperstone Resources resolves upon a rights issue in accordance with formerly disclosed intention

PRESS RELEASE                                                                                                                                  Kiruna on 22 December 2020 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND SINGAPORE HONG KONG, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE ILLEGAL OR REQUIRE FURTHER REGISTRATION …

The board of directors of Copperstone Resources resolves upon a rights issue in accordance with formerly disclosed intention Läs mer »

Copperstone Resources styrelse beslutar om företrädesemission i enlighet med tidigare offentliggjord avsikt

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                       Kiruna den 22 december 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. …

Copperstone Resources styrelse beslutar om företrädesemission i enlighet med tidigare offentliggjord avsikt Läs mer »

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm December 15, 2020 PRESS RELEASE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the ”Company”) today 15 December 2020 at 15:00 held an extraordinary general meeting at the offices of Hannes Snellman Attorneys, Kungsträdgårdsgatan 20, SE-111 47 Stockholm. RESOLUTIONS The resolutions made are presented below. All resolutions were unanimous. Resolution on approval of transaction in accordance with …

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm den 15 december 2020 PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 15 december 2020 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Beslut om godkännande av transaktion i enlighet …

Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Copperstone Resources reports increased copper resources in Viscaria, in addition magnetite confirmed as a potentially valuable by-product

Kiruna December 8, 2020 Copperstone Resources AB publ (“Copperstone” or “the Company”) announces that the Company’s exploration activities at the D-zone area of the Viscaria Copper Project (“Viscaria”) has resulted in an upgrade of indicated copper resources in the D-zone of +36%, with a copper grade increasing to 1.33% from 1.20% in 2015*. Inferred copper …

Copperstone Resources reports increased copper resources in Viscaria, in addition magnetite confirmed as a potentially valuable by-product Läs mer »

Copperstone Resources offentliggör en ökning av kopparmineralisering i Viscaria, dessutom bekräftas magnetit som potentiellt värdefull biprodukt

Kiruna den 8 december 2020 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolagets prospekteringsaktivitet vid D-zonen av Viscaria kopparprojekt har resulterat i en uppgradering av de indikerade kopparresurserna i D-zonen om +36%, med en kopparhalt som stigit till 1,33% från 1,20% vid senaste uppskattningen av mineralresurser år 2015*. De antagna kopparresurserna i D-zonen har …

Copperstone Resources offentliggör en ökning av kopparmineralisering i Viscaria, dessutom bekräftas magnetit som potentiellt värdefull biprodukt Läs mer »

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ)

Kiruna 23 November 2020 PRESS RELEASE NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING in Copperstone resources AB (publ) The shareholders of Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or the “Company”) are hereby summoned to an extraordinary general meeting on 15 December 2020 at 3:00 p.m. at the offices of Hannes Snellman, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47, Stockholm. The registration …

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Kallelse till extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Kiruna 23 november 2020 PRESSMEDDELANDE Kallelse till extra bolagsstämma i Copperstone resources AB (publ) Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 december 2020 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid …

Kallelse till extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Copperstone Resources AB: Interim Report July – September 2020

Kiruna, November 20, 2020 JULY – SEPTEMBER 2020 Result of the period amounted to -7,239 (-4,282) KSEK. Earnings after tax per share were -0.01 (-0.01) SEK The cash flow during the period was -6,618 (9,379) KSEK The assets of capitalized expenditure for exploration amounted to 325,712 (295,451) KSEK The liquidity at the end of the …

Copperstone Resources AB: Interim Report July – September 2020 Läs mer »

Copperstone Resources agrees with Sunstone to prepay additional purchase price for Viscaria acquisition (in key parts subject to EGM approval)

PRESS RELEASE                                                                                                                             Kiruna 20 November 2020 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or the “Company”) has today agreed on an addendum (the “Addendum”) with its largest shareholder, Sunstone Metals Ltd (“Sunstone”), regarding the acquisition of Avalon Minerals Viscaria AB (“Viscaria”, the subsidiary with the Viscaria mining assets). The Addendum is in key parts …

Copperstone Resources agrees with Sunstone to prepay additional purchase price for Viscaria acquisition (in key parts subject to EGM approval) Läs mer »

Copperstone Resources har överenskommit med Sunstone om förhandsreglering av tilläggsköpeskilling för Viscaria-förvärvet (viktiga delar villkorade av stämmobeslut)

PRESSMEDDELANDE                                                                                                            Kiruna den 20 november 2020 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag överenskommit om ett tilläggsavtal (”Tilläggsavtalet”) med sin största aktieägare, Sunstone Metals Ltd (”Sunstone”), avseende förvärvet av Avalon Minerals Viscaria AB (“Viscaria”, det dotterbolag som innehar Viscaria-gruvtillgångarna). Tilläggsavtalet är i viktiga delar villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, …

Copperstone Resources har överenskommit med Sunstone om förhandsreglering av tilläggsköpeskilling för Viscaria-förvärvet (viktiga delar villkorade av stämmobeslut) Läs mer »

Copperstone Resources intends to carry out a MSEK 160 rights issue with subscription undertakings amounting to MSEK 82 and announces underlying assumptions for the Viscaria Project

PRESS RELEASE                                                                                                                                  Kiruna on 20 November 2020 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND SINGAPORE HONG KONG, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE ILLEGAL OR REQUIRE FURTHER REGISTRATION …

Copperstone Resources intends to carry out a MSEK 160 rights issue with subscription undertakings amounting to MSEK 82 and announces underlying assumptions for the Viscaria Project Läs mer »

Copperstone Resources AB genomför företrädesemission om 160 MSEK med teckningsåtaganden om 82 MSEK samt offentliggör förutsättningar för Viscaria-projektet

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                       Kiruna den 20 november 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. …

Copperstone Resources AB genomför företrädesemission om 160 MSEK med teckningsåtaganden om 82 MSEK samt offentliggör förutsättningar för Viscaria-projektet Läs mer »

Copperstone recruits Mining Manager for the Viscaria copper project

Danderyd, October 1st, 2020 Copperstone Resources AB is recruiting meritorious Glenn Nilsson as Mining Manager, including responsibility for mining planning, for the Viscaria project in Kiruna. Glenn Nilsson has more than 30 years of experience from a number of leading positions within Boliden and Kaunis Iron, primarily in enrichment and production. He will play a …

Copperstone recruits Mining Manager for the Viscaria copper project Läs mer »

Copperstone rekryterar Gruvchef för Viscaria kopparprojekt

Danderyd den 1 oktober 2020 Copperstone Resources AB rekryterar meriterade Glenn Nilsson som Gruvchef, även med gruvplanering som ansvarsområde, för Viscaria-projektet i Kiruna. Glenn Nilsson har över 30 års erfarenhet från en rad ledande positioner inom Boliden och Kaunis Iron, framförallt inom anrikning och produktion. Han kommer att ha en avgörande roll inom genomförbarhetsstudierna och …

Copperstone rekryterar Gruvchef för Viscaria kopparprojekt Läs mer »

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm September 29, 2020 PRESS RELEASE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the ”Company”) today 29 September 2020 at 15:00 held an extraordinary general meeting at the offices of Hannes Snellman Attorneys, Kungsträdgårdsgatan 20, SE-111 47 Stockholm. RESOLUTIONS The resolutions made are presented below. Resolution regarding amendments to the articles of associations (item 6 on the …

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm den 29 september 2020 PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 29 september 2020 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Beslut om ny bolagsordning (punkt 6 på dagordningen) Säte: Extra bolagsstämman …

Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Copperstone’s nomination committee proposes changes to the composition of the board of directors

Danderyd September 15, 2020 PRESS RELEASE The nomination committee of Copperstone Resources AB (publ) has informed the company that the nomination committee, ahead to the Extraordinary General Meeting on September 29, 2020, proposes changes to the composition of the board of directors of the company . Lars Seiz is proposed by the nomination committee to …

Copperstone’s nomination committee proposes changes to the composition of the board of directors Läs mer »

Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen

Danderyd den 15 september 2020 PRESSMEDDELANDE Valberedningen för Copperstone Resources AB (publ) har meddelat bolaget att valberedningen föreslår förändringar i bolagets styrelsesammansättning inför extra bolagsstämman den 29 september 2020. Lars Seiz föreslås av valberedningen att väljas till ny styrelseledamot. Om stämman bifaller förslaget ersätter Lars Seiz nuvarande styrelseledamot Erik Israelsson i styrelsen. Valberedningens förslag till …

Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen Läs mer »

Nomination committee in Copperstone for the coming Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting on September 29, 2020

PRESS RELEASE Kiruna September 8, 2020 In accordance with the decision at the Annual General Meeting of Copperstone Resources AB (publ) on May 20, 2020, the three largest shareholders as per September 1, 2020, in terms of voting rights who have chosen to participate in the Nomination Committee are hereby announced. The Chairman of the …

Nomination committee in Copperstone for the coming Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting on September 29, 2020 Läs mer »

Valberedning i Copperstone inför nästkommande årsstämma och extra bolagsstämma den 29 september 2020

PRESSMEDDELANDE Kiruna den 8 september 2020 I enlighet med beslut vid årsstämman för Copperstone Resources AB (publ) den 20 maj 2020 meddelas härmed de tre (per den 1 september 2020) till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Styrelsens ordförande Jörgen Olsson har avböjt medverkan i valberedningen i sin roll som styrelseordförande, …

Valberedning i Copperstone inför nästkommande årsstämma och extra bolagsstämma den 29 september 2020 Läs mer »

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ)

  Danderyd 26 August 2020 PRESS RELEASE The shareholders of Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the ”Company”) are hereby given notice of the extraordinary general meeting on 29 September 2020 at 15:00, at the offices of Hannes Snellman Attorneys, Kungsträdgårdsgatan 20, SE-111 47 Stockholm. The registration opens at 14:30. Notice of attendance etc. Shareholders who …

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Kallelse Till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Danderyd 26 augusti 2020 PRESSMEDDELANDE Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2020 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear …

Kallelse Till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

The Board of Copperstone Resources AB (publ) has decided to summon an Extraordinary General Meeting, for governance strengthening purposes

PRESS RELEASE Danderyd August 26, 2020 The board of directors proposes that the Extraordinary General Meeting resolve: upon a change of domicile from Stockholm to Kiruna; to limit the Board of Directors’ authorisation regarding issuance of shares and related equity instruments; to abolish the series of class A shares, of which none are outstanding; and …

The Board of Copperstone Resources AB (publ) has decided to summon an Extraordinary General Meeting, for governance strengthening purposes Läs mer »

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) har beslutat att kalla till Extra Bolagsstämma, i syfte att förstärka bolagsstyrningen

PRESSMEDDELANDE Danderyd 26 augusti 2020 Styrelsen föreslår att Extra Bolagsstämman beslutar om: byte av styrelsens säte från Stockholm till Kiruna; att begränsa styrelsens bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och relaterade instrument; avskaffande av aktieslag A, varav det inte finns några utestående aktier; och ytterligare uppdateringar avseende aktieägares deltagande vid bolagsstämma. Aktieägare kommer även …

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) har beslutat att kalla till Extra Bolagsstämma, i syfte att förstärka bolagsstyrningen Läs mer »

Copperstone Resources AB: Interim Quarterly Report (q2 2020) April to June 2020

Kiruna August 20, 2020 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce the Financial results for the Group for April 1 to June 30 2020: Result of the period amounted to -391 (-4,722) KSEK. The quarter has been characterized by significant in-the-ground investments at Viscaria Copper Project, and has furthermore been positively …

Copperstone Resources AB: Interim Quarterly Report (q2 2020) April to June 2020 Läs mer »

Copperstone recruits merited Site Manager for Viscaria Copper Project

Danderyd, July 28th, 2020 Copperstone Resources AB (publ) recruits merited Anna Tyni as Site Manager for the Viscaria-project in Kiruna, Sweden.  Anna Tyni has 20 years of experience from a number of leading positions within LKAB, primarily in enrichment, production and logistics. As Site Manager she will have staff liability for the team in Kiruna …

Copperstone recruits merited Site Manager for Viscaria Copper Project Läs mer »

Copperstone rekryterar meriterad Site Manager för Viscaria kopparprojekt

Danderyd den 28 juli 2020 Copperstone Resources AB (publ) rekryterar meriterade Anna Tyni som Site Manager för Viscaria-projektet i Kiruna.  Anna Tyni har 20-årig erfarenhet från en rad ledande positioner inom LKAB, framför allt inom anrikning, produktion och logistik. Som Site Manager kommer hon att ha personalansvar för teamet i Kiruna samt det övergripande ansvaret …

Copperstone rekryterar meriterad Site Manager för Viscaria kopparprojekt Läs mer »

Copperstone Resources AB: Kati Oy and Arctic Drilling Company to diamond drill at Viscaria, Kiruna

  Danderyd July 14, 2020 Copperstone has, in addition to the drilling contract with Kati Oy (“Kati”), now also signed well-renowned Arctic Drilling Company (“ADC”) as drill contractor at the Viscaria Copper Project for the remainder of 2020. The Kati contract is comprising the already completed ~8,000 metres, with the intention of increasing to a …

Copperstone Resources AB: Kati Oy and Arctic Drilling Company to diamond drill at Viscaria, Kiruna Läs mer »

Copperstone Resources AB: Kati Oy och Arctic Drill Company kontrakterade för diamantborrning i Viscaria, Kiruna

Danderyd den 14 juli 2020 Copperstone har, utöver kontraktet med Kati Oy (”Kati”), nu också tecknat avtal med välrenommerade Arctic Drilling Company (“ADC”) som borrentreprenörer vid Viscaria-projektet i Kiruna för återstoden av 2020. Kati-kontraktet omfattar de redan slutförda ~8 000 meter borrning, med avsikten att nå totalt 22 000 meter över 24 månader. ”Baserat på …

Copperstone Resources AB: Kati Oy och Arctic Drill Company kontrakterade för diamantborrning i Viscaria, Kiruna Läs mer »

Norrlandsfonden invests in Copperstone

Danderyd June 26, 2020 Norrlandsfonden will invest 2 MSEK in a convertible debenture in Copperstone with eight years to maturity. In accordance with the existing loan agreement in connection with fund raisings, Norrlandsfonden has the right, but not obligation, to invest in Copperstone. “We are naturally very pleased to continue our co-operation with Norrlandsfonden to …

Norrlandsfonden invests in Copperstone Läs mer »

Norrlandsfonden investerar i Copperstone

Danderyd den 26 juni 2020 Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) ett 8-årigt lån mot konvertibelt skuldebrev om 2 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. “Vi är glada över att vårt goda samarbete med Norrlandsfonden fortsätter och nu utgör …

Norrlandsfonden investerar i Copperstone Läs mer »

Record high copper grades during exploration at the Viscaria D-zone; VDD0213 intersects 4.6m at 5.3% copper incl. 0.6m at 20.1% copper

Kiruna June 25, 2020 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or “the Company”) today, announces the final results from its first phase drilling campaign at the Viscaria project in Kiruna. The total drill campaign covered almost 8,000 meters out of the planned 22,000 meters pre-mine drillings, and today’s announcement comprise of four holes in the area …

Record high copper grades during exploration at the Viscaria D-zone; VDD0213 intersects 4.6m at 5.3% copper incl. 0.6m at 20.1% copper Läs mer »

Rekordhöga kopparhalter vid provborrningar på Viscarias D-zon; VDD0213 påträffar 4,6m med 5,3% koppar inkl. 0,6m med 20,1% koppar

Kiruna den 25 juni 2020 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) meddelar idag resultaten från den första fasen av borrkampanjen vid Viscaria-projektet i Kiruna. Den totala borrkampanjen omfattade nästan 8 000 meter av de planerade 22 000 meters borrningar före gruvöppning, och dagens offentliggörande består av fyra hål i områdets D-zon (norr). Resultaten visar på signifikanta …

Rekordhöga kopparhalter vid provborrningar på Viscarias D-zon; VDD0213 påträffar 4,6m med 5,3% koppar inkl. 0,6m med 20,1% koppar Läs mer »

Copperstone recruits experienced Head of Environment and Sustainability

Danderyd June 18, 2020 Copperstone Resources AB (publ) recruits the well-acclaimed  Anders Lundkvist as Head of Environment and Sustainability. Anders Lundkvist has most recently worked as senior environmental consultant for international and Swedish mining companies. Before that, as Director of Environment and Energy at Swedish Mining association (SveMin) and Head of Environment Department at LKAB. …

Copperstone recruits experienced Head of Environment and Sustainability Läs mer »

Copperstone rekryterar meriterad miljö- och hållbarhetschef

Danderyd den 18 juni 2020 Copperstone Resources AB (publ) rekryterar meriterade Anders Lundkvist som miljö- och hållbarhetschef. Anders Lundkvist har närmast arbetat som senior miljökonsult åt svenska och internationella gruvbolag. Innan dess som energi och hållbarhetschef åt branschföreningen SveMin samt som miljöchef åt LKAB. Anders Lundkvist kommer närmast att ansvara för det strategiskt viktiga arbetet …

Copperstone rekryterar meriterad miljö- och hållbarhetschef Läs mer »

2020 incentive program: 9,150,000 warrants will be transferred to participants in phase 1; cash injection of 730,000 SEK to Copperstone

Danderyd June 1, 2020 On May 20, 2020, the Annual General Meeting of Copperstone Resources AB (below “Copperstone” or “the Company”) resolved upon an incentive program for a maximum number of for16,250,000 warrants, each warrant entitling for subscription of one new class B share in the Company. Participants in the incentive program have notified their interest …

2020 incentive program: 9,150,000 warrants will be transferred to participants in phase 1; cash injection of 730,000 SEK to Copperstone Läs mer »

Incitamentsprogram 2020: 9.150.000 teckningsoptioner kommer att överföras till deltagare i fas 1; kapitalinjektion om 730.000 SEK till Copperstone

Danderyd den 1 juni 2020 På Copperstone Resources AB (nedan “Copperstone” eller “Bolaget”) årsstämma den 20 maj 2020 beslutades att införa ett incitamentsprogram avseende maximalt 16.250.000 teckningsoptioner, var och en med berättigande till att teckna en aktie av serie B i Bolaget. Deltagare i första fasen har bekräftat sina intressen att förvärva 9.150.000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna …

Incitamentsprogram 2020: 9.150.000 teckningsoptioner kommer att överföras till deltagare i fas 1; kapitalinjektion om 730.000 SEK till Copperstone Läs mer »

Communiqué From Annual General Meeting in Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm May 20, 2020 The annual general meeting in Copperstone Resources AB (publ) (the “Company”) was held on 20 May 2020 at Regeringsgatan 30 in Stockholm whereby the shareholders resolved on the following main matters. A. Annual report and profit and loss statement The annual general meeting adopted the presented profit and loss statement and …

Communiqué From Annual General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Kommuniké från årsstämman 20 maj 2020 (svensk version utan ändring; engelsk version tillagd)

Stockholm den 20 maj 2020 Idag den 20 maj 2020 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) i Convendums lokaler på Regeringsgatan 30 i Stockholm. I bifogat dokument framgår de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. A. Årsredovisning och resultat Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att …

Kommuniké från årsstämman 20 maj 2020 (svensk version utan ändring; engelsk version tillagd) Läs mer »

AGM Minutes (in Swedish) in Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm den 20 maj 2020 Idag den 20 maj 2020 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) i Convendums lokaler på Regeringsgatan 30 i Stockholm. I bifogat dokument framgår de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på …

AGM Minutes (in Swedish) in Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Business Review – January to March 2020

Danderyd May 20, 2020 Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce a Business Review (Q1 2020) for the Company. Group Highlights Q1/20 period (Q1/19): The capitalized investments in exploration assets increased to 311,040 (289,029) KSEK. Shareholders’ equity increased by 30.3% to 265,193 (203,493) KSEK. Result of the period amounted to -1,674 …

Business Review – January to March 2020 Läs mer »

Copperstone carries out two directed share issues of SEK 24 million

This press release may not be released, published or distributed, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such measure would be illegal or subject to legal restrictions. Danderyd May 19, 2020 The board of directors of Copperstone …

Copperstone carries out two directed share issues of SEK 24 million Läs mer »

Copperstone genomför två riktade emissioner och tillförs därigenom 24 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.Danderyd 19 maj, 2020 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) beslutade den 19 maj …

Copperstone genomför två riktade emissioner och tillförs därigenom 24 miljoner kronor Läs mer »

Copperstone explores the conditions for carrying out a directed share issue

Danderyd May 18, 2020 This press release may not be released, published or distributed, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such measure would be illegal or subject to legal restrictions. Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or …

Copperstone explores the conditions for carrying out a directed share issue Läs mer »

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Danderyd 18 Maj, 2020 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “the Company”) har uppdragit åt ABG …

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Läs mer »

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 publicerad

Danderyd den 20 april 2020 Copperstone Resources AB meddelar att Årsredovisningen, för räkenskapsåret som avslutats den 31 december 2019, nu finns tillgänglig på www.copperstone.se, på Bolagets kontor samt bilagt detta pressmeddelande. Där återfinns även kallelse till årsstämma, vilken kommer att hållas i Stockholm den 20 maj 2020. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson, …

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 publicerad Läs mer »

Annual Report 2019 (in Swedish) published

Danderyd April 20, 2020 Copperstone Resources AB announces that the Annual Report for the Financial Year ending December 31, 2019, is now available (in Swedish) at www.copperstone.se and at the Company’s office. Since earlier, the Notice for resolutions at the Annual General Meeting May 20, 2020 are also available. For further information, please contact CEO …

Annual Report 2019 (in Swedish) published Läs mer »

Notice to Annual General Meeting 2020 – Kallelse till årsstämma 2020

Danderyd April 20, 2020 Copperstone will hold its Annual General Meeting in Stockholm on May 20, 4 PM CET. Nominations for the Board of Directors, represented by 34% of the votes of Copperstone, include Jörgen Olsson, Jane Lundgren Ericsson and Erik Israelsson. Jörgen Olsson (Bachelor of Science in Business and Economics from Luleå University) has …

Notice to Annual General Meeting 2020 – Kallelse till årsstämma 2020 Läs mer »

Första fasen om 8.000m kärnborrning på Viscaria snart avklarad; temporär paus

Danderyd 7 april 2020 Styrelsen i Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har idag, efter 7.580 meter och åtta månaders framgångsrikt samarbete med Kati Oy som leverantör i Viscaria, beslutat att ta en temporär paus i kärnborrningsprogrammet. Kontraktet omfattade initialt just 8.000m, vilket i det närmaste kommer att ha uppnåtts efter det att VDD0215 avslutas. …

Första fasen om 8.000m kärnborrning på Viscaria snart avklarad; temporär paus Läs mer »

First phase of 8,000m core drilling campaign at Viscaria nearly completed; drill pause

Danderyd April 7, 2020 The Board of Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) has today, after 7,580 meters and eight months of successful cooperation with Kati Oy, decided to temporarily pause the ongoing drill campaign Viscaria. The initial contract comprising of 8,000 metres will therefore be met at completion of VDD0215. There is no …

First phase of 8,000m core drilling campaign at Viscaria nearly completed; drill pause Läs mer »

Directed placement of 2.4 MSEK in cash – Clarification

Danderyd March 27, 2020 The Copperstone Board has decided to strengthen the Company’s cash position by 2.4 MSEK through a time efficient directed placement, without pre-emptive right, in order to keep up momentum in the project development and save costs despite the turmoil in global financial markets. The fact that the discount of 9% was …

Directed placement of 2.4 MSEK in cash – Clarification Läs mer »

Förtydligande avseende riktad kontantemission om 2,4 MSEK

Danderyd den 27 mars 2020 Copperstones styrelse har beslutat att stärka Bolagets balansräkning med 2,4 MSEK genom en riktad emission, då tids- och kostnadsaspekten att kunna bibehålla momentum i Viscaria inte skall underskattas med dagens globala marknadsoro i beaktande. Rabatten om 9% mot VWAP den 24 mars 2020 (istället för 25 mars 2020) på Nasdaq …

Förtydligande avseende riktad kontantemission om 2,4 MSEK Läs mer »

Directed placement of 2.4 MSEK in cash

Danderyd March 26, 2020 The Copperstone Board has decided to strengthen the Company’s cash position by 2.4 MSEK through a directed placement, using the authorisation from the Annual General Meeting of 2019. The Company was approached by a debt holder opting for a conversion to equity. The Board decided to also add a strategic investor …

Directed placement of 2.4 MSEK in cash Läs mer »

Riktad kontantemission om 2,4 MSEK

Danderyd den 26 mars 2020 Copperstones styrelse har beslutat att stärka Bolagets balansräkning med 2,4 MSEK genom en riktad emission. Styrelsen använder bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Bolaget blev kontaktat av en långivare som uttryckte sitt intresse av att konvertera del av skuld till eget kapital. Bolaget beslöt då att även inkludera en strategisk investerare …

Riktad kontantemission om 2,4 MSEK Läs mer »

HIGH COPPER GRADES RETURNED FROM VISCARIA

Danderyd March 23, 2020 Copperstone is continuing the exploration at the Viscaria D-zone, thanks to the encouraging results from the current drill campaign at the Viscaria Copper Project. Very long intersections including (VDD0210) 16.5m @ 2.3% Cu and (VDD0211) 4.9m @ 1.3% Cu, both outside the mineral resource boundary Highlights        ·The diamond drill hole VDD0210 …

HIGH COPPER GRADES RETURNED FROM VISCARIA Läs mer »

HÖGA KOPPARHALTER PÅTRÄFFAT VID VISCARIA

Danderyd 23 mars 2020 I den pågående borrkampanjen fortsätter Copperstone på Viscarias D-zon efter mycket uppmuntrande resultat. Bolaget har påträffat mycket långa borrhålsskärningar med koppar i järnsten, inkluderande (VDD0210) 16,5m @ 2,3% Cu och (VDD0211) 4,9m @ 1,3% Cu, båda utanför befintlig mineralresurs Sammanfattning:        ·Diamantborrhål VDD0210 och VDD0211 har påträffat imponerande borrhålsskärningar:                                                                     VDD0210 88,1m …

HÖGA KOPPARHALTER PÅTRÄFFAT VID VISCARIA Läs mer »

Financial results for the Group for Year to date January 1 – December 31, 2019

Danderyd February 20, 2020 The closing balance of cumulative capitalized exploration assets amounted to 303,438 (59,212) KSEK, corresponding to an increase of 412%. Total shareholders’ equity was 264,317 (65,412) KSEK, corresponding to an increase of 304%. Total assets at the end of the period was 333,291 (74,681) KSEK, corresponding to an increase of 346%. The …

Financial results for the Group for Year to date January 1 – December 31, 2019 Läs mer »

Uppdatering från den pågående borrkampanjen vid Viscaria

Danderyd den 7 februari 2020 Copperstone har glädjen att uppdatera kring den pågående borrkampanjen vid Viscaria: Upptäckt av en betydande mineraliseringsförlängning på djupet i B-zonen. Ytterligare D-zonsmineralisering har påträffats i stupningsriktningen på den södra linsen (hela 300m utanför befintlig mineralresurs) och på den norra linsen (hela 250m under befintlig mineralresurs), tillhandahållande ypperlig potential för framtida …

Uppdatering från den pågående borrkampanjen vid Viscaria Läs mer »

Viscaria Mine Drilling and Results Update

Danderyd February 7, 2020 Copperstone is pleased to update the market on its Viscaria Mine drilling activities: A significant mineralisation extension discovered at B-zone deep. Additional D-zone mineralisation found along strike at South (300m below existing resource boundary) and North (250m below existing resource boundary), providing excellent potential for future resource extension. All 10 drill …

Viscaria Mine Drilling and Results Update Läs mer »

Rekrytering av Exploration Manager

Danderyd den 15 januari 2020 Jari Juurela, Boliden Kylylahtis Geologichef, ursprungligen från gruvorten Outokumpu i Finland, har anställts såsom Copperstones Exploration Manager (Prospekteringschef). Copperstone har rekryterat Jari Juurela såsom Exploration Manager. Rekryteringen följer efter föregående års finansiella förstärkning, vårt framgångsrika borrprogram och fokusering på gruvdrift vid Viscaria i Kiruna. ”Jari Juurela passar in väldigt väl …

Rekrytering av Exploration Manager Läs mer »

Recruitment of Exploration Manager

Danderyd January 15, 2020 Jari Juurela, the Boliden Kylylahti Geology Manager, originating from the mining town of Outokumpu in Finland, has been employed as Copperstone’s Exploration Manager. Copperstone has recruited Jari Juurela as Exploration Manager. The recruitment follows on last year’s financial build up, our successful drill campaign and initiated push for a mine at …

Recruitment of Exploration Manager Läs mer »

sv_SESwedish