Samrådsportal

Samråd om återöppning av Viscariagruvan i Kiruna

Välkommen till vår samrådsportal för den planerade återstarten av Viscaria koppargruva i Kiruna. Det här är vår plattform för att dela handlingar och händelser i miljötillståndsprocessen samt den digitala mötesplatsen för samrådet.

Copperstone Resources bjuder in till ett offentligt samråd för allmänheten som en del av miljötillståndsprocessen. Förhoppningen är att skapa en bra dialog med alla berörda parter. Från den här sidan kommer du att kunna ansluta till samrådsmötet som äger rum digitalt via Zoom Webinar torsdagen den 17 juni 2021.

Under hela miljötillståndsprocessen kommer vi att hålla denna sida öppen och uppdaterad för bästa möjliga information till sakägare och allmänhet. Samrådsunderlaget och tidigare pressmeddelanden hittar du i vårt dokumentarkiv.

Kontakta oss om miljö- och samrådsfrågor

+46 70 582 63 36 
Anders Lundkvist, född 1960, är en erfaren gruvmiljöspecialist och tidigare chef för miljö och energi på branschorganisationen Swedish Mining Association (SveMin) samt tidigare miljöchef och chef för energi och klimat på LKAB, som är Sveriges största gruvföretag. Som boende i Kiruna har han stor lokal kunskap och stort engagemang för miljön i området.

sv_SESwedish