Samrådstillfällen

Samråd med allmänheten

På den här sidan kan du läsa om aktuella och tidigare genomförda samråd.

AKTUELLA SAMRÅD

211110

Inbjudan till skriftligt samråd inför ansökan om bearbetningskoncession för utvinning ur sandmagasin vid Viscariagruvan

Copperstone Viscaria AB avser att hos Bergsstaten söka bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) för uttaget av material ur det befintliga sandmagasinet, framför allt koppar och järn men eventuellt också silver, guld och zink och vissa sällsynta jordartsmetaller. Ett samrådsunderlag avseende specifikt utvinning ur sandmagasinet har tagits fram. Samrådsunderlaget kan laddas ned från vårt dokumentarkiv.

Bakgrund

Copperstone har tidigare under 2021 hållit samråd inför kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för återstart av Viscariagruvan i Kiruna kommun. Redan lämnade synpunkter inom ramen för samrådet inför tillståndsansökan enligt miljöbalken behöver inte skickas på nytt. Det genomförda samrådet inför miljöbalksansökan innefattade även den verksamhet som nu berörs av den kommande ansökan om bearbetningskoncession. Av det tidigare samrådsunderlaget framgår dock inte att även bearbetningskoncession ska sökas.

Copperstone håller därför nu ett samråd inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om bearbetningskoncession.

Hur du medverkar

Detta samråd hålls enbart skriftligt. Synpunkter lämnas skriftligt senast den 10 december till julia.gustavsson@afry.com eller skickas till Fasadvägen 43, 981 41 Kiruna. Ange i ämnesraden eller märk kuvertet med [”Samråd bearbetningskoncession”].

Frågor om verksamheten kan ställas till:

Anders Lundkvist, miljö- och hållbarhetschef, anders.lundkvist@copperstone.se

GENOMFÖRDA SAMRÅD

210617

Offentligt samråd med allmänheten den 17 juni 2021

Ett offentligt samråd med allmänheten anordnades den 17 juni 2021. Mötet hölls digitalt på grund av rådande pandemi. Genom mötesverktyget Zoom Webinar var det gratis och enkelt att delta i samrådet på distans från valfri ort.

En inspelning av samrådsmötet finns att se på vår videosida >>

Information om hur du medverkar

Så här deltar du i samrådet via Zoom

  • Du kan vara med i samrådsmötet via dator, surfplatta eller en smart mobiltelefon.
  • För att undvika rundgång är det bra att använda headset. Har du inget headset brukar mobilens hörlurar fungera.
  • Zoom fungerar både i webbläsaren och med en applikation (Zoom-app) som laddas ner separat.
  • Vi rekommenderar att du använder en dator med stabil uppkoppling. Använd gärna nätverkssladd hellre än trådlöst nätverk.

Anslut till mötet

Klicka på länken till mötet. En mötesansvarig finns på plats så att du kan testa att din teknik fungerar innan mötet startar. 

När du klickar på länken kommer du att få frågan om du vill ladda ner programvaran för Zoom eller om du vill öppna Zoom direkt i webbläsaren (exempelvis Internet Explorer, Safari eller Google Chrome). Det är inte nödvändigt att ladda ner applikationen. Du kan välja ”Join from your browser” (anslut via din webbläsare).

Begära ordet

Under mötet stänger värden av ljudet för alla deltagare. När du begärt och fått ordet kan du själv sätta på ljudet genom att klicka på mikrofonen. 

– Via chatt-funktionen
Ett enkelt sätt att begära ordet eller att lämna en kommentar utan att sätta på mikrofonen är att skriva något i chatten. Under mötet kommer det att finnas en person som har ansvar för att ha koll på chattflödet. Personen meddelar den som talar att någon har begärt ordet eller att det finns en kommentar.

– Räcka upp handen
För att begära ordet kan du också använda funktionen ”räcka upp handen”. Klicka först på ”participants” (deltagare) som finns i samma rad som chattfunktionen. Du får då upp ett fält till höger om bildrutorna. Längst ner i det fältet finns ikonen “raise hand” som du klickar på.

 

Fler sätt att komma till tals

Under det digitala samrådsmötet den 17 juni har du möjlighet att komma till tals dels via Zooms videochatt och dels genom att att ringa in till mötet. Du kan också skicka in dina frågor och synpunkter via brev eller e-post i god tid inför mötet enligt adresserna nedan.

Ställ fråga/förmedla synpunkt via brev, gärna ett par arbetsdagar före den 17 juni:
Copperstone Resources
Fasadvägen 43
981 41 Kiruna

Märk kuvertet: Samråd

Skicka fråga/förmedla synpunkt via e-post, gärna ett par arbetsdagar före den 17 juni:
samrad@copperstone.se

Under samrådsmötet som hålls den 17 juni kl. 18.00–20.00 kan du ringa till telefonnummer 070-292 94 21 för att ställa en fråga eller förmedla din synpunkt.

Livesändning via Youtube

Samrådsmötet kommer att sändas live på Youtube. Om du inte har möjlighet att medverka i videosamtalet via Zoom kan du som alternativ följa mötet på Youtube och ringa in din fråga på vårt samrådsnummer 070-292 94 21

sv_SESwedish