DOTTERBOLAG OCH INTRESSEBOLAG

Koncernen

Copperstone Resources AB äger följande dotterbolag (100%): Avalon Minerals Viscaria AB (“Viscaria”), Argo AB, Kopparberg Mineral Exploration AB och Copperstone Skellefteå AB. För mer information om koncernstrukturen och dotterbolag, vänligen se Årsredovisningen 2019.

sv_SESwedish