DOTTERBOLAG OCH INTRESSEBOLAG

Koncernen

Copperstone Resources AB äger följande fyra dotterbolag (100%): Copperstone Viscaria AB, Copperstone Arvidsjaur AB, Copperstone Tvistbo AB och Copperstone Incentive AB. Ovanstående företag utgör koncernen i den finansiella dokumentationen nedan. För mer information om koncernstruktur och dotterbolag hänvisas till årsredovisningen för 2020.

sv_SESwedish