DEN EFTERTRAKTADE KOPPAREN

Koppar – en metall med anor och superkrafter

Koppar är en av världens mest använda metaller. Eftersom den har en fantastisk ledningsförmåga för både el och värme är den ett eftertraktat material i alltifrån vattenledningar till högteknologiska elprodukter. Koppar spelar en av huvudrollerna i den pågående elektrifieringen och digitaliseringen, som i sin tur behövs för att klara omställningen till förnybara energikällor. Koppar utvinns genom gruvbrytning. Det tar väldigt lång tid för sedimenten i berggrunden att bilda nya metaller. Väl utvunnen kan den återanvändas och ombildas till nya produkter i oändlighet utan att förlora sina egenskaper. properties.

 

VISSTE DU ATT:

  • Koppar har unika ledaregenskaper. Bara silver är bättre på att leda elektricitet och värme. Koppar finns i vattenledningar, elledningar, minneskort och andra elektroniska installationer.

  • Koppar är en av världens mest återvunna metaller. Den viktiga ledningsförmågan blir inte sämre när den återvinns. Koppars livslängd är faktiskt nästintill oändlig.

  • Koppar är både tålig och töjbar. Den klarar temperaturer mellan –200°C och 250°C och kan böjas hur mycket som helst utan att förlora sina egenskaper. Att koppar är så formbar gör den till ett tacksamt material för riktigt små eller tunna komponenter.

  • Koppar är tillsammans med guld den metall som människan utvunnit och bearbetat under längst tid. För ca 9000 år sedan började man använda koppar, bland annat som material till vapen. Förutom guld är koppar dessutom den enda metallen som kan tillverkas i olika färger.

  • Det gröna skiktet som ibland syns på koppar är en patina, eller s.k. ärg. Skiktet bildas genom att kopparen reagerar kemiskt med ämnen i sin omgivning, som luft eller vatten. Ärgen kan ibland uppfattas som estetiskt tilltalande. För att slippa vänta i ca 50 år som det annars tar för ärg att bildas naturligt, kan ärgen stimuleras fram på konstgjord väg.

Ju mer samhället elektrifieras, desto större väntas efterfrågan på koppar bli. Elbilar är exempelvis fulla av koppar, med fem gånger fler elektriska kablar än en vanlig bil. Därför är elbilsrevolutionen en av många förändringar som talar för att koppar kommer att fortsätta att stiga i popularitet. För att bygga ett traditionellt kolkraftverk brukar man räkna med att det går åt 1 ton koppar per Megawatt kapacitet i elproduktion, medan det går åt 4-5 ton koppar per MW när man bygger sol- eller vindkraftverk på fast mark. För sol- eller vindkraftverk offshore behövs hela 15 ton koppar per MW. Ju längre distansen är mellan källan för kraftproduktion och mottagaren av kraft, desto mer koppar går åt till transmissionen av kraften. Andra kopparberoende delar i den elektrifierade infrastrukturen är laddstationer för elbilar, servrar och elproduktionsanläggningar med solceller. 

Koppar har nödvändiga egenskaper för det moderna samhället men kan göra skada när den hamnar i fel miljö. Höga halter kan påverka vattenlevande organismer, därför är det viktigt med filtrering och rening av komponenter som riskerar att läcka ut koppar i naturen.

Att koppar är så formbar gör den till ett tacksamt material för riktigt små eller tunna komponenter.

sv_SESwedish