Videosektion

Videosektion

I vår videosektion kommer vi att publicera relevanta filmer som informerar om händelser i mark- och miljöprocessen.

210614 Miljö- och hållbarhetschef Anders Lundkvist ger en sammanfattning av hur miljöarbetet bedrivs och skulle bedrivas vid ett återöppnande av Viscariagruvan i Kiruna. Från de direkta effekterna i gruvområdet till de indirekta effekterna i närområdet och i vattendragen. Provtagning, analyser och beräkningar är en del av miljötillståndsprocessen och löpande miljörapportering till tillsynsmyndigheten är en del av en framtida gruvverksamhet.  

 210528 I den här filmen berättar vår miljö- och hållbarhetschef Anders Lundkvist kort om vad miljötillståndsprocessen innebär.

sv_SESwedish