Videos

Videosektion

Här publicerar vi filmer med information om Copperstones arbete, samt om händelser i mark- och miljötillståndsprocessen.

211215

Ett uppföljande samrådsmöte har ägt rum 15 december 2021 där en presentation av framtagna förslag har redovisats samt för att föra en diskussion kring utredningens preliminära resultat. Detta utskick gick ut till föreningar, tjänstemän och andra som kan antas vara särskilt berörda av, eller annars antas ha ett särskilt intresse i, friluftsfrågor i Viscariaområdet. Här finns en inspelning att ta del av från samrådsmötet.

210624

Stort tack till alla som deltog i det officiella samrådet för allmänheten om Viscariagruvan! Vi på Copperstone värdesätter den tid ni lagt ner på detta. För er som ej hade möjlighet att delta den 17 juni publicerar vi här en liveinspelning av samrådsmötet. Videon börjar vid 18:50.
Vi kommer även inom kort att publicera kortare klipp från samrådet, där ni kan kan lyssna till presentationer och frågestunder utifrån valt ämnesområde.

210623

Ett återöppnande av Viscaria skulle skapa omkring 250 nya arbetstillfällen. Det är ett stort steg för Kiruna, och ett ännu större kliv för Sverige och Europa i omställningen mot en fossilfri framtid. Copperstones vd Anna Tyni berättar om varför Viscaria är en satsning som är helt rätt i tiden.

210618

Det här videoreportaget visar avtäckningen av öppningen till Viscariagruvan där verksamheten avslutades 1996 och ingången täpptes igen 1997. Nu går vi alltså in i gruvan och gör fortsatta och detaljerade studier av grundvatten, geologi och bergmekanik. 

De nödvändiga undersökningstillstånden och bearbetningskoncessionerna finns och de förstudier som görs ovan jord har visat positiva resultat avseende både geologi och miljö. Det sex meter tjocka moränlagret som täckte ingången grävdes bort och vi är glada att kunna visa de första videoklippen från Viscarias tunnlar, efter ett kvarts sekel i mörker. 

210614

Miljö- och hållbarhetschef Anders Lundkvist ger en sammanfattning av hur miljöarbetet bedrivs och skulle bedrivas vid ett återöppnande av Viscariagruvan i Kiruna. Från de direkta effekterna i gruvområdet till de indirekta effekterna i närområdet och i vattendragen. Provtagning, analyser och beräkningar är en del av miljötillståndsprocessen och löpande miljörapportering till tillsynsmyndigheten är en del av en framtida gruvverksamhet.  

 210528

I den här filmen berättar vår miljö- och hållbarhetschef Anders Lundkvist kort om vad miljötillståndsprocessen innebär.

sv_SESwedish