Viktiga sakområden

Viktiga sakområden

På den här sidan länkar vi till utvalda delar av  samrådsunderlaget som är av intresse för allmänheten. I avsnitten kan du läsa om förutsedd påverkan och förslag till åtgärder samt om vilka utredningar som har genomförts eller kommer att genomföras inom respektive sakområde.

Hydrogeologi

Friluftsliv

sv_SESwedish