Gruvan och samhället

Gruvan och närområdet

Gruvor i drift präglar lokalsamhället. Det märks inte minst eftersom de tar mark i anspråk och kräver ny, eller belastar befintlig infrastruktur för transporter. Åverkan på ekologi, flora och fauna måste vi också ta hänsyn till när vi planerar en gruvverksamhet.

På Copperstone är vi måna om att upprätthålla de lagar som reglerar gruvbrytningen i Sverige. Här lyder vi under en av världens strängaste miljölagstiftningar. Med en fot i gruvan och den andra i Norrbottens fantastiska fjällvärld gillar vi att det ställs höga krav på verksamheter som påverkar miljön. Vår ambition är därför att starta en ansvarsfull modern gruvdrift som tar hjälp av den bästa tillgängliga tekniken inom gruvbrytning, anrikning och logistik. Läs mer om hur vi arbetar med miljö och hållbarhet här.

Ett samarbete som ska gynna alla

På Copperstone vill vi ansluta till resan som inleddes av Hjalmar Lundbohm och LKAB för över ett sekel sedan. Utbytet mellan Kiruna och LKAB har alltid varit viktig för ortens blomstring. Många Kirunabor har fått chansen att bygga sin gruvexpertis tidigt i livet, och nu är vi tacksamma att få samarbeta med flera av dessa experter i strävan mot att återöppna Viscariagruvan.

Gruvan är viktig, men för att en ort ska frodas behövs även andra inslag som skapar trygghet och värde. Förutom engagemanget i LKAB var Lundbohm känd för sitt kultur- och samhällsintresse. Det arvet vill vi föra vidare. I samarbeten med näringsliv, kommun och invånare strävar vi efter att ge tillbaka till det samhälle som är avgörande för vår verksamhet. Vi vill vara med och skapa en blomstrande Kirunaregion, helt enkelt eftersom det gynnar alla.

sv_SESwedish